PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

RørNorge i media

September har vært en travel måned for kommunikasjonsavdelingen. Avviklingen av Master til mester og tettere samarbeid med Rørfag, samt flere presseutspill knyttet til blant annet vannbåren varme og dokumentasjonskrav ved boligsalg, har ført til omfattende og god pressedekning. Se klippene her.

Prioriteringer høsten 2015
Rørentreprenørene Norges kommunikasjonsplan følger prioriteringene i organisasjonens bransjestrategi. Vi jobber langs tre hovedlinjer:

1. Å sikre at medlemskap i Rørentreprenørene Norge oppfattes attraktivt.
2. Å bidra til en fremtidig posisjon der Rørentreprenørene Norge anerkjennes som premissgivende aktør innenfor utdanningen i VVS-faget
3. Videreutvikle Rørentreprenørene Norges posisjon som den aktøren som representerer VA- og VVS bransjen under ett.

For å nå ut  med saker som passer inn i disse hovedlinjene, er det viktig at vi kan tilby pressen eksklusive tall og analyser som støtter opp om organisasjonens arbeid. Dette er usynlig, men nødvendig arbeid.

Dokumentasjonskrav ved boligsalg
Rørentreprenørene Norge har ved hjelp av Ipsos MMI utført en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen. Spørsmålene har vært knyttet opp mot rørbransjens arbeidsområder og utfordringer, deriblant dokumentasjon, svart arbeid, kompetanse og utdanning. Vi tok kontakt med Dagens Næringsliv og tilbød tall knyttet til boligkjøp og manglende forarbeid, spesielt blant de yngste boligkjøperne. Dette resulterte i dobbeltsidig oppslag, samt forsidehenvisning.
Vi sendte så ut en bred pressemelding i etterkant, som foreløpig er plukket opp av 20 redaksjoner.

  

Rørfag
Sammen med Rørnorge.no og elektronisk nyhetsbrev, er Rørfag vår viktigste kanal for dialog og kommunikasjon med medlemmene. Det er etablert tettere samarbeid med Rørfag som skal sikre at både medlemmer og ikke-medlemmer opplever RørNorge som en tydelig og synlig organisasjon. RørNorges meninger og talspersoner skal i større grad inkluderes I det redaksjonelle innholdet. Vi ser allerede at samarbeidet bærer frukter, og begge parter nyter godt av gjensidig utveksling av ideer.

Vannbåren varme
Høsten er høysesong for saker relatert til oppvarming og vannbåren varme. I den anledning sendte vi ut pressemelding med overskriften "Gjør boligen klar for fremtiden". Vår fagsjef for energi og miljø, Eli Heyerdahl Eide, uttalte seg om det varslede forbudet mot fossilt brensel, og hva boligeiere kan gjøre for å sikre et miljøvennlig og komfortabelt inneklima. Hele 68 redaksjoner trykket meldingen.

Master til mester
I forkant av kommunevalget ønsket vi å rette søkelyset mot rørleggerutdanningen. Vi ville vise kompetansen som finnes i bransjen, samtidig som vi ville synliggjøre Rørentreprenørene Norges løsning for en bedre rørleggerutdanning.
Med en fersk 10-punkts ønskeliste for rørleggerutdanningen som bakteppe, gjestet Master til mester-konseptet  Ålesund, Stavanger og Mo i Rana de første dagene i september. Tre av våre fremste rørleggerlærlinger har briljert i duell mot ordførerkandidat, fylkesordfører og ordfører.
I tillegg til en rekke gode oppslag i Rørfag – både på nett og papir, fikk arrangementene godt med oppmerksomhet i lokalpressen. Her har vi samlet både faksimiler og videosnutter.

Øvrige saker
Vi arbeider kontinuerlig med å synliggjøre kompetansen blant våre medlemsbedrifter. Flere forbrukersaker har vært på trykk, og vi arbeider for øyeblikket med en rekke innspill knyttet opp mot våre tre hovedlinjer.

 
 

 

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler