PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Oddgeir Tobiassen

Samarbeidsmøte om RS'Kalk/Cordel

Rørentreprenørene Norge tok initiativ til et felles samarbeidsmøte mellom grossister, rørentreprenører og Systemkonsult AS for å diskutere utfordringer- og hvordan man på best mulig måte kan overføre data mellom de ulike leddene i bransjen.

På møtet deltok de fire største grossistene i tillegg til den etablerte arbeidsgruppen for rørentreprenørene, samt Systemkonsult AS. I tillegg var Norske Rørgrossisters Forening (NRF) representert ved daglig leder Terje Røising.

NRFs varedatabase
– Terje Røising orienterte om innhold og oppbygging av NRF's varedatabase og viste hvordan den nye app'en for varedatabasen fungerer. Det kom også innspill til hvordan NRF kunne forbedre innholdet slik at det ble lettere å finne varer i forbindelse med kalkulasjon.

Terje Røising orientert om arbeidet som var igangsatt for oppgradering av databasen med hensyn til FDV-dokumentasjon. Han avsluttet innlegget med tanker fra NRF om hvordan nye krav med hensyn til BREEAM Nor, miljødeklarering og lignende ivaretas.

Det ble enighet om et tettere samarbeid mellom NRF, Rørentreprenørene Norge og Systemkonsult AS, for å sikre en best mulig overføring av data som benyttes til kalkulasjon i RS'Kalk/Cordel.


Fra venstre: Terje Røising NRF, Hans Magnus Grepperud, C.M. Mathisen AS, Unny Krogvold, AS Heidenreich, Tom Nyberg, Bærum Rørleggerbedrift AS, Bjørn Syverstad, Bærum Rørleggerbedrift AS, Thomas Vethe, Onninen AS

Sårbarhet ved benyttelse av G-prog linker
På møtet ble det også diskutert utfordringene som er med overføring av data via G-prog linker.
Grunnlaget som utarbeides er ofte mangelfullt og på veien mellom mange ledd er prinsippet sårbart og risikoen for å miste data er stor.

Med grunnlag i at utvekslingen er sårbar tar Rørentreprenørene Norge, sammen med Systemkonsult AS, initiativ til et møte med Norconsult AS - som forvalter G-prog linker - for å diskutere forbedringer for best mulig å sikre overføringen.


Fra venstre: Tor Anders Krogstad, Askim & Mysen Rør AS, Espen Kvarud, Nore VVS AAS, Tor Lauritsen, Brødrene Dahl AS, Rune Ludviksen, Ahlsell AS

Innhold og nyheter i Cordel datasystem
Daglig leder i Systemkonsult AS Jan Olav Sandnes og driftsleder Ole Johan Larsen ga en orientering om innhold i Cordel datasystem, samt nyheter og utvikling som er planlagt i nær fremtid.

Tettere samarbeid - sikrer data
- Direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge sier at et tettere samarbeid mellom leddene i bransjen vil gjøre grunnlaget for kalkulasjonsarbeidet bedre som igjen medfører at kalkulasjonen blir riktigere. Er det feil i data som puttes inn i kalkulasjonsprogrammet  risikerer vi også at kalkylen blir feil.    

Han ga også uttrykk for at samarbeidsmøtet hadde vært vellykket og at det var enighet blant deltakerne at slike møter bør arrangeres en gang i året.

Kontaktperson: Oddgeir Tobiassen

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler