PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Tor Backe, adm. dir. i Rørentreprenørene Norge
Tor Backe, adm. dir. i Rørentreprenørene Norge

Samspillkontrakt

Standard Norge utarbeider forslag til standardkontrakt med blant andre Rørentreprenørene Norge.

I april 2013 ga Standard Norges komité SN/K 534 sluttrapporten "Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg – Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?".

Sektorstyret i Standard Norge opprettet derfor en komité 11. september 2014, bestående av representanter for en rekke berørte aktører innen bygge- og anleggsbransjen som nå ser nærmere på muligheten for å utarbeide en standard for samspillkontrakter.

Rørentreprenørene Norge og NELFO representerer de tekniske fagene.

– Dette er et spennende utvalg hvor man beveger seg på nypløyd mark, sier Rørentreprenørene Norges administrerende direktør, Tor Backe.

Han legger til at samspillkontrakter (også kalt partnering) har noen grunnleggende elementer i seg. Nemlig en felles målpris, åpen bok, incitamenter underveis i prosessen, teambygging (vi skal ha det gøy) og workshops, kontinuerlige forbedringer, kontinuerlig oppfølgning av prosjektmål, tidlig involvering av alle aktører, utvelgelse av partnere, kontrakt og avtalestruktur.

Denne type kontrakter stiller deltakerne overfor en rekke utfordringer og problemstillinger og det nedsatte standardiseringsutvalget har i startfasen brukt mye tid på å bli kjent med stoffet og få en oversikt over de problemstillingene denne typen samarbeid reiser.

Komitéen har foreløpig avholdt tre møter.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler