PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Torkild Korsnes og Geir Nygaard
Torkild Korsnes fra K. Lund og Geir Nygaard fra Assemblin

Sentrale bidragsytere til FL-VA/VVS 2016

Arbeidet med FL-VA/VVS 2016 ble endelig ferdigstilt tidligere denne måneden. To representanter fra våre medlemsbedrifter har vært sentrale i forhandlingene for Rørentreprenørene Norge.

For tre år siden tok Geir Nygaard fra Assemblin initiativ til å sette i gang arbeidet med en ny standard for FL-VA/VVS. Avtalen hadde ikke vært revidert siden 2001, og det var nødvendig å tilpasse teksten til nye krav i bransjen.

- Jeg tok initiativ til en ny og revidert utgave av avtalen fordi jeg opplevde den som veldig rigid og tungrodd å forholde seg til. Bransjen ønsket seg en ny avtale tilpasset de situasjonene vi møter mot kunder, og ikke minst en avtale tilpasset hele verdikjeden, forteller Nygaard.

En lang prosess

Da forhandlingsgruppen som skulle representere rørbransjen ble satt sammen, ble også Torkild Korsnes fra K. Lund spurt om å delta. Korsnes har i tillegg til solid juridisk kompetanse, kjennskap til bransjen gjennom mange år.  Sammen med Nygaards erfaring som innkjøpssjef, hadde de begge verdifulle innspill til hvordan man kunne gjøre avtalen mest mulig hensiktsmessig for alle ledd i verdikjeden. Selv om prosessen har vært lang, er begge to fornøyd forhandlingene og samarbeidet med VVP og NRF.

- Selv om prosessen har vært lang, så har jeg opplevd den som målrettet og konstruktiv. Vi har hatt mange flinke folk med, og det har alltid vært en saklig tilnærming til beste for sluttproduktet. Jeg tror at hele gruppa har sett behovet for å komme frem til et resultat, og det har ført til at diskusjonene har vært konstruktive, forteller Korsnes.

- Det har vært veldig givende å jobbe i dette prosjektet på den måten vi gjorde, og vi fikk innblikk i hva andre tenker og erfarer. Det har også vært givende å gjøre noe felles for bransjen. Prosessen har vært god fra RørNorge sin side, og jeg følte alltid at vi jobbet godt sammen som et team, utdyper Nygaard.

Viktig å bidra

I bunn av arbeidet ligger det for både Nygaard og Korsnes et ønske om å bidra for bransjens beste.

- Det er viktig å ta bransjeansvar, og her var det viktig å få på plass et branjsereglement som gir høyere kvalitet på logistikk og regulerer salg av varer. For Assemblin som arbeidsgiver, er det viktig å kunne bidra positivt for fellesskapet, sier Nygaard.

For Korsnes og K. Lund har engasjement alltid vært en viktig del av bedriftskulturen.

- Jeg har tatt tillitsverv helt siden jeg gikk på ungdomskolen, og alltid likt å engasjere meg i felleskapsarbeid. I tillegg så har K. Lund alltid ment at vi skal ta et ansvar i bransjen. Vi mener det er både viktig og riktig å bruke energi på dette. Som en større aktør mener vi at vi må være forberedt på å bære et større ansvar, fordi vi har flere hoder å fordele kostnaden på, utdyper Korsnes.

Håper på positiv respons fra bransjen

Den nye avtalen vil bli presentert på VA/VVS møteplass i september 2016, og tre i kraft fra 1. oktober. Håpet er at avtalen nå er bedre tilpasset nye krav og hverdagen i bransjen. Nygaard håper bransjen nå vil være mer fremoverlent i arbeidet rundt FL-VA/VVS.

- I dag er kravene strengere. Det er viktig at vi har en balansert verdikjede som er i forkant av standardene vi er pålagt å følge, sier Nygaard.

Begge håper at alle tar oppfordringen om å benytte seg av nye FL-VA/VVS.

 -Jeg håper at brukerne av betingelsene opplever rammeverket som nyttig og godt, og at vi i gruppen får tilbakemeldinger, enten til meg Tor Backe eller Geir Nygaard, avslutter Korsnes.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler