PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

SAK

Siste nytt om SAK

For snart ett år siden ble det opprettet BNL et ekspertutvalg på oppdrag fra BNL Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for å komme med innspill for å forbedre kompetansekravene for ordningen med Sentral Godkjenning. Utvalget – hvor RørNorge hadde to representanter - leverte sin rapport den 15. november 2016 til DIBK. RørNorge er fortsatt aktivt med i arbeidet for å forme ny sentral godkjenningsordning og har nylig hatt møte med DIBK i forbindelse med saken.

Hva skjer videre?

DiBK jobber nå med å sette seg inn i innstillingen levert fra BNLs ekspertutvalg.De ønsker å etablere et fagråd med deltagere fra bransjene for å gi råd i utformingen av kompetansekrav for de enkelte godkjenningsområder, funksjoner og tiltaksklasser.

Den 1. september leverer de forslag til kompetansekrav til departementet, og forslaget vil bli sendt på høring høsten 2017. Det er forventet at ny Sentral Godkjenning vil tre i kraft fra 1. juli 2018. Inntil da forholder oss vi til reglene som er vedtatt vedrørende overgangsordninger for fornyelse av Sentral godkjenning.

Overgangsordning og fornyelse - vær oppmerksom?

  • Overgangsreglene frem til 01.07.2018 gjelder kun ved fornyelse av sentral godkjenning. Det kan medføre svært uheldige konsekvenser ved oversittelse av søknadsfristen – sannsynligvis blir søknaden behandles som "ny søknad" og ikke etter overgangsreglene.
  • Husk å legge ved rett dokumentasjon, spesielt referanseprosjekter etter funksjon (PRO, UTF), godkjenningsområde og tiltaksklasse
  • Husk at ved fusjon av to selskaper, eller bytte av navn og organisasjonsnummer betraktes som nytt selskap og eventuell fornyelse blir behandlet som ny søknad – og ikke etter overgangsordningen. Dette skjer selv om det nye selskapet har samme bemanning og kompetanse. Dette er uheldig men følger retningslinjene som er satt i forskriften

Her finner du RørNorges innspill til Godkjenningsområder: 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler