PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Sletter 200 000,- i dagmulkt etter møte med Rørentreprenørene

Stavanger kommune dropper sitt krav om dagmulkt fra en av våre medlemsbedrifter, etter at Rørentreprenørene Norge, medlemsbedriften og kommunen holdt møte om saken.

Bakgrunnen for saken var at en varmepumpe i en nybygget barnehage ikke fungerte ved overtakelsestidspunktet, uten at man på det tidspunktet kunne dokumentere årsaken til at den ikke fungerte.
Rørleggeren løste problemet midlertidig ved å koble til en alternativ energikilde, slik at bygget kunne tas i bruk uten noen problemer.

I strid med standard
Etter en lengre leteperiode fant man årsaken til mangelen – nemlig slam eller sand som hadde kommet inn i systemet.
Som grunnlag for kravet sitt, viste kommunen til en rekke særbestemmelser i sine kontraktsvilkår som var helt i strid med Norsk Standard 8405 og for øvrig preget av så mye "klipp og lim" at det kunne være stor tvil om hva man egentlig hadde ment. Blant annet kunne kommunen etter dette ta bygget i bruk uten at formell overtakelse dermed var skjedd. Risikoen for bygget skulle fortsatt ligge hos rørlegger, og formell overtakelse kunne først finne sted når kommunen hadde godkjent hele leveransen.
Kommunen hadde for øvrig satt dagmulkten til minimum kr 10 000 per dag – i dette tilfelle 5 promille - mens den vanligvis ligger på 1 promille av kontraktssummen.
Dette fant Rørentreprenørene Norge og angjeldende medlemsbedrift helt uakseptabelt og helt i strid med standarden, og ba om et møte med kommunen. Der møtte både prosjektleder fra kommunen og dennes overordnede i kommunens eiendomsavdeling.

Enighet fra begge sider
Møtet var veldig konstruktivt. Etter en juridisk gjennomgang av saken fra Rørentreprenørene Norges side, trakk kommunen hele kravet om dagmulkt på kroner 200 000,-. Samtidig tilbød bedriften seg å betale merkostnadene for at varmepumpen ikke fungerte og den strømmen som ble brukt for å varme opp bygget i stedet. Man var også villige til å betale for noen timer medgått arbeidstid for prosjektleder i kommunen.
For øvrig var det et svært positivt møte idet kommunen innrømmet at de tidligere også har fått kritikk for særvilkårene sine, og at de nå vil ha en gjennomgang av kontaktene og prøve å følge Norske Standardkontrakter.

Kontaktperson: Tor Backe
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler