PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

ill bilde NM 2017

Takk!

Årets NM er i havn - mye takket være gode bransjerelasjoner. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt med kloke hoder, drevne hender, rene kroner og kostbart materiell.

Norgesmesterskapet med innlagt svenneprøve for fem rørleggerlærlinger er et kostbart profilerings- og rekrutteringstiltak som er avhengig av økonomisk støtte fra bransjen. Tidligere var dette ordnet gjennom et samarbeid mellom organisasjonene for leverandører, grossister og rørleggerforetak. Samarbeidet var administrert gjennom VA/VVS-Kompetanse i mange år og la grunnlaget for store sentrale og lokale rekrutteringsaktiviteter. Dette, sammen med lokal innsats fra bransjens opplæringskontorer, har bidratt til den stabile rekrutteringen bransjen har hatt de senere årene.

Samarbeidet om finansiering på organisasjonsplanet er betydelig svekket. Hovedarrangøren av mesterskap og andre store rekrutteringstiltak, Rørentreprenørene Norge, må søke enkeltstående samarbeidspartnere for hvert enkelt prosjekt.

Dette kunne vært en nesten pinefull prosess hadde det ikke vært for våre trofaste støttespillere og samarbeidspartnere blant leverandørene. Tjue produsenter har ikke «nei» i sitt ordforråd, kun «ja». De forstår utfordringene og trår til med materiell, hjelp og tilskudd. Arrangøren slipper heldigvis å tigge om hjelp, selv om det mange ganger kan føles belastende å måtte spørre de samme sponsorene hvert eneste år. Men tradisjonen tro, er det bare velvilje, forståelse og god samarbeidsånd som alltid møter oss. Spesiell i så måte er koordinatoren Lars Ulvestad fra Brødrene Dahl AS som hvert år sørger for en uvurderlig oppfølging av materialleveransene, blandet med godt humør og stort engasjement.

Det er altså ikke bare den økonomiske støtten som preger samarbeidet. Like viktig er de gode sosiale relasjonene. Her er alvor og skjemt representert i beste rørleggertone som smitter over på alle, ikke minst kandidatene som trenger viktig stimulans for tynnslitte nerver. Dugnadsånd og trivsel preger prosjektene. Dette er kanskje den aller viktigste årsaken til at mesterskapene hvert eneste år blir en suksess og et varig minne for kandidatene.

Derfor; tusen takk til alle våre samarbeidspartnere som hvert år støtter opp om Norgesmesterskapet.

Uten dere, intet mesterskap! Så kan vi bare se frem til et Yrkes-NM på Hellerudsletta neste år!

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler