PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Tørre Fakta

Nordmenn er konstant i oppussingsmodus. Ifølge tall fra Prognosesenteret renoverte og pusset vi opp for 66 milliarder kroner i 2014, og det er ingen grunn til å tro at pussestøvet skal legge seg de nærmeste årene.

Oppussing handler om mer enn møbler, materialvalg og tapetprøver.
Dessverre, sier noen. Heldigvis, sier andre.
Selvfølgelig, sier vi i Rørentreprenørene Norge.

Oppussing og renovering handler om valg av riktige fagpersoner, og å kjenne til regelverket og krav fra myndighetene. Rørentreprenørene Norge er opptatt av å fremme og videreutvikle gode fagfolk, synliggjøre gjeldende regelverk, og bistå forbrukere i å ta gode avgjørelser i forbindelse med renovering og oppussingsprosjekter.

I samarbeid med Ipsos MMI og Skikkelig Rørlegger-prosjektet, har Rørentreprenørene Norge utviklet denne rapporten som et bidrag for å øke innsikten blant forbrukerne.

Her finner du lesestoff om fremtidens oppvarmingsløsninger, hva du bør være bevisst på når du skal pusse opp, og hvordan du renoverer i henhold til regelverket. Så vet du litt mer om mulighetene, og hvordan du går frem neste gang du går i gang med større oppussingsprosjekter.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler