PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Over streken?

Tråkker du over streken? - nettkurs i etikk

Det er mange etiske problemstillinger du kommer opp i som arbeidsgiver og leverandør. Rørentreprenørene Norge tilbyr nå et nettkurs - «over streken? er kurs i etikk» - som hjelper bedriftene å sette etikk på dagsorden, slik at både ledelsen og ansatte kjenner de etiske regler som gjelder.

Etiske feilvalg gjør det vanskelig å drive en god forretning og senker troverdigheten. Det er mange nyanser mellom rett og galt når det gjelder markedsføring og påvirkning, grensene er ofte uklare. Selv om en fremgangsmåte ikke er ulovlig er den ikke uten videre akseptabel ut fra etiske eller omdømmemessige hensyn.

Kurset omhandler holdninger og praksis knyttet til:

  • Gaver
  • Representasjon
  • Utgiftsdekning for andre enn egne ansatte.
  • Kurset fokuserer på arbeidsgivers ansvar, fallgruver, hvordan vår praksis er i dag og hvordan arbeidsgiver kan involvere de ansatte.

 

Pris Medlem kr 490,-| Andre kr 590,-

Bestill kurset her.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler