PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Prosjektgruppa NM 2018
En fornøyd prosjektgruppe på NM standen på Hellerudsletta. (Fra venstre: Helge Andersen, Martin Andersen, Lars Ulvestad, Oddgeir Tobiassen, Ingebjørg Martinsen og Jon-Aril Hagen)

Tusen takk til alle som bidro til et vellykket NM 2018!

NM 2018 for rørleggerfaget ble avsluttet 25. oktober og Rørentreprenørene Norge oppsummerer arrangementet som svært vellykket. For at et slikt arrangement skal bli vellykket er Rørentreprenørene Norge avhengig av gode og solide samarbeidspartnere og takker alle som bidro.

Gull til Hedmark: Syver Matthias Flagstad kåret til Norgesmester i rørleggerfaget 2018

Takk til alle leverandører som hvert år bidrar med materiell til våre deltakere.
Noen leverandører er også med under riggingen for å sikre at materialene kommer til rette og anvendes riktig.

Takk til alle av våre deltakende opplæringskontorer som stiller med motiverte og dyktige representanter både under rigging, selve arrangementet og under nedrigging.

En særlig takk til deltakerne i prosjektgruppen som har deltatt aktivt i planleggingsfasen som startet 6-8 måneder før selve arrangementet ble gjennomført.
I tillegg til Rørentreprenørene Norges ansatte takker vi spesielt Helge og Jon-Aril er fra Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Oslo & Omegn og Lars Ulvestad fra Brødrene Dahl.

Helt til slutt en STOR takk til våre fem lærlinger som stiller opp i konkurransen og leverer en imponerende innsats under mesterskapet.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler