PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Spørreundersøkelse

Vi trenger deres hjelp!

I forbindelse med arbeidet som gjøres med SAK-forskriften, sendte vi 24. mai ut en spørreundersøkelse til alle medlemsbedriftene våre. For å få vist konsekvensene av de foreslåtte endringene, er det viktig at så mange som mulig svarer på denne.

Den 1. januar 2016 ble det innført skjerpede krav til formalkompetanse ved søknad om sentral godkjenning. Tidligere tillot veiledningen til SAK-forskriften at manglende formell utdanning i firmaet kunne kompenseres med lang praksis (realkompetanse). Mange av våre medlemsforetak innehar solid realkompetanse og har dermed operert i en tiltaksklasse høyere enn formalkompetansekravet tillater.

 Med de nye skjerpede reglene har vi fått tilbakemeldinger fra flere firmaer som skal fornye sin sentrale godkjenning. De opplever at de blir satt ned en tiltaksklasse etter innføringen av nytt regelverk. Med bakgrunn i de negative konsekvensene dette har medført, fikk vi jobbet frem en overgangsperiode frem til 01.07.2018. Dette gjelder for firmaer som skal fornye sin sentrale godkjenning. Ved ny søknad/erklæring om ansvarsrett gjelder de nye kravene.
 
Rørentreprenørene Norge sammen med BNL har etter møte med departementet i gangsatt en prosess hvor vi ser nærmere på hvordan dette problemet kan løses til på best mulig måte for bedriftene.
Vi ser åpenbart behovet for kompetanse i byggenæringen, men samtidig må vi passe på at vi ikke fratar bedriftene store markedsandeler.

For å kunne gå inn i en realistisk dialog med myndighetene , er det viktig at vi har best mulig fakta om hvilke konsekvenser denne innstrammingen får for våre medlemsbedrifter.

Tidligere denne måneden ble det sendt ut en spørreundersøkelse angående SAK. Vi i Rørentreprenørene Norge jobber kontinuerlig mot myndighetene til beste for bransjen. Et viktig ledd i dette arbeidet vil være å male et realistisk bilde for beslutningstakerne på Stortinget som viser de reelle konsekvensene av endringene i SAK-forskriftene. For å få til dette trenger vi hjelp av medlemsbedriftene våre. Vi oppfordrer derfor alle til å svare på undersøkelsen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler