PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Yrkesskade

Rørentreprenørene Norge har inngått avtale med Matrix Insurance. Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.
Det er arbeidsgivers ansvar å skaffe yrkesskadeforsikring til sine ansatte. Loven sier yrkesforsikring er pålagt enten man jobber hel- eller deltid.
Utover dette vil kunder av Matrix Insurance også få tilgang til Matrix Extra ASP (Aktivt Skadereduserende Program), som gir følgende:

- Aktivt skadereduserende program for skadelidte og bedrifter
- Help line – telefon som besvares av helsepersonell
- Forsikringen betaler for undersøkelser og behandlinger som er viktige for å konstatere videre behandlingsforløp.
- Venter ikke på NAV

Mer om avtalene kan du lese på www.rornorgeforsikring.no eller ta kontakt med Daniel Bakketeig hos Matrix Insurance:

Telefon: +47 23 20 79 61
Mobil: +47 95 83 60 69
E-post: daniel@matrixinsurance.no

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler