PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Garanti

Rørentreprenørene Norge har inngått avtale om garantiordninger i byggesaker som alle medlemmer kan benytte seg av. I tillegg kan du også bestille Skattetrekksgaranti eller Husleiegaranti til markedets kanskje beste betingelser.

 • Byggsikkerhets-, husleie-, og skattetrekksgaranti

  Her får du full oversikt over vår avtale med Matrix.

  Garantier handler om å frigjøre kapital. Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse framfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.

  Byggsikkerhetsgaranti
  Matrix Insurance tilbyr byggsikkerhetsgarantier i både profesjonell  og forbrukersammenheng. I forbrukerentrepriser plikter entreprenøren etter bustadsoppføringslova å stille garanti som skal gjelde i prosjekttiden, samt fem år etter overtakelsen.

  Her kan du se en film om byggesikkerhetsgarantien.

  Husleiegaranti
  Husleiegarantien gir en leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

  Og her kan du søke om husleiegaranti.

  Skattetrekksgaranti
  Matrix tilbyr skattetrekksgaranti på inntil kr. 5.000.000,- pr bedrift, og garantien må dekke litt mer enn det beløpet som betales til kemneren hver annen måned. Skattetrekksgarantien utstedes til kemneren og fornyes årlig, men den hefter ikke i balansen.

  Her kan du søke om skattetrekksgaranti.

  Her kan du lese mer om de ulike forsikringene.

  For personlig betjening
  Ta kontakt med Daniel Bakketeig i RørNorgeForsikring (Matrix Insurance).
  Telefon: +47 23 20 79 61 Mobil: +47 95 83 60 69 daniel@matrixinsurance.no

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler