PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Matrix

Besøk RørNorgeforsikring.no for full oversikt over vår avtale med Matrix.

Via vår samarbeidspartner Matrix Insurance AS får våre medlemmer tilgang til byggsikkerhetsgaranti, husleiegaranti og skattetrekksgaranti.

Byggsikkerhetsgaranti:
Matrix Insurance AS representerer en garantigiver (CBL Insurance Limited ) som er spesialist på garanti forsikring. Selskapet er godkjent i Norge og skadeoppgjør foretas i Norge av Crawford & Company Norway AS. Følgende garantier via CBL Insurance Limited kan tegnes hos oss.

Garantistillelse i entrepriseforhold
Garantier iht Bustadoppføringslova
Forskuddsgarantier
Andre byggsikkerhetsgarantier som følger av kontrakt mellom to parter

Husleiegaranti:
Matrix kan nå tilby depositumsgaranti for næringslokaler. Ofte må bedrifter stille garanti eller depositum for 6 måneders husleie. Vi kan tilby husleiegaranti med inntil 10 millioner i garantisum pr bedrift. Husleiegarantien har en årlig kostnad, men hefter ikke i balansen. Det skal heller ikke stilles sikkerhet for garantien, noe som betyr at lånerammene kan bli mer fleksible. Vi har overtatt/løst ut mange eksisterende depositumskonti – kanskje din bedrift også har behov for tilgang til økt likviditet?

Skattetrekksgaranti
Matrix kan nå også tilby skattetrekksgaranti. Skattetrekksgarantien dekker kravene om å beskytte de ansattes tilbakeholdte skatteinnbetaling, og kravet om å sette skattetrekkspenger inn på sperret skattetrekkskonto oppheves Vi kan tilby skattetrekksgaranti på inntil kr. 50.000.000,- pr bedrift, og garantien må dekke litt mer enn det beløp som betales til kemneren hver annen måned. Skattetrekksgarantien utstedes til kemneren og fornyes årlig, men den hefter ikke i balansen. Det skal heller ikke stilles sikkerhet for garantien, noe som betyr at lånerammene kan bli mer fleksible hos banken om bedriften i dag har beskyttet garantikravet via bank. Kostnaden for en skattetrekksgaranti er den samme som for en standard byggsikkerhetsgaranti, og for bedrifter som trekker på lånefasiliteter i bank eller ønsker tilgang til mer likviditet er dette en rimelig måte å sikre seg tilgang til egne midler i perioden mellom to skatteinnbetalinger.

Mer om avtalene kan du lese på www.rornorgeforsikring.no, eller ta kontakt med Daniel Bakketeig hos Matrix Insurance Telefon: +47 23 20 79 61 Mobil: +47 95 83 60 69 daniel@matrixinsurance.no

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler