PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

radisson blu gardermoen
Bilde: Radisson Blu

Første innkalling til Generalforsamling

I samsvar med Rørentreprenørene Norges lover §4.2 innkaller Styret til Generalforsamling torsdag 26. mai 2016 på Radisson Blu på Gardermoen.

Endelig innkalling med saksdokumenter blir sendt i samsvar med våre lover §4.41 - senest 26. april. Videre viser vi til §4.40 i samme lov:

"Saker som et medlem eller gruppe av medlemmer ønsker behandlet på Generalforsamlingen, må være sendt Styret innen to måneder før Generalforsamlingen finner sted."

Saken bør følgelig snarest settes på dagsordenen i Avdelingene, da eventuelle forslag må være Styret i hende senest 26. mars.

Lokasjon: Radisson Blu Airport Hotel, Hotellvegen, 2061 Gardermoen

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler