PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Advokatforsikring

Advokatforsikring sikrer bedriften din advokathjelp, enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Som medlem betaler du ingen timepris.

HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som kun tilbyr advokathjelp gjennom forsikring. HELP har egne ansatte advokater, og sørger for et dedikert advokatteam som arbeider for Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter. Du kan være trygg på at din bedrift får den juridiske hjelpen dere trenger fra HELP, når dere trenger det.

Vi har hatt ordningen med HELP siden 2016. HELPs advokater har i snitt løst 100 saker hvert år for våre medlemmer.

Med advokatforsikring får du advokatbistand innen:
- Kontraktsrett
- Entrepriserett
- Håndverkertjenester
- Pengekravsrett
- Fast eiendom (kun husleierett)

Last ned vår informasjonsbrosjyre ved å klikke på bildet:

Forsikringen gir deg advokathjelp gjennom hele saken din, også før "skaden" har skjedd. Rådgivning er en sentral del av dekningen, og vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til å bruke forsikringen aktivt. Har du for eksempel spørsmål knyttet til en kontrakt som skal inngås, eller trenger bistand til å sette opp en kontrakt? Kontakt HELP! Inntil 10 timer rådgivning er inkludert i forsikringen pr år.

Foruten rådgivning får du fullverdig advokathjelp i tvistesaker. Dette innebærer rådgivning, korrespondanse med motpart, forhandlinger og siste rekke prosess i domstolene om nødvendig.

Hvis saken må løses i rettssystemet påløper det en egenandel på kr 10 000. Bedriften betaler fremdeles ingen timespris for videre bistand, og advokatutgifter inntil 2 millioner kroner er dekket. Videre dekkes motpartens saksomkostninger om dere skulle tape saken. Inntil 2 tvistesaker pr år er dekket.

Pris:
1- 20 ansatte kr 8200 per år
21- 40 ansatte kr 16 500 per år
41- 50 ansatte kr 24 000 per år
 

Interessert? Ta kontakt med Help:
Kundeservice: 22 99 99 99 post@help.no www.help.no

 

Bestille Advokatforsikring

Forsikringen fornyes automatisk 01.01 hvert år. Hvis forsikringen ikke ønskes fornyet, bes Rørentreprenørene Norge kontaktet innen 30.11.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler