PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Advokatforsikring

HELP Forsikring sørger for et dedikert advokatteam som vil arbeide for Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter. En advokat fra dette teamet vil være medlemsbedriftenes kontaktpunkt ved behov for advokathjelp.

Siden starten i 2016 har Help forsikrings advokater hvert år i snitt løst 100 saker for våre medlemmer.

Advokatforsikring sikrer bedriften din advokathjelp, enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Som medlem betaler du ingen timepris.

1- 20 ansatte kr 8200 per år
21- 40 ansatte kr 16 500 per år
41- 50 ansatte kr 24 000 per år

Ved rettslig tvist påløper en egenandel på kr 10 000.

Last ned vår informasjonsbrosjyre ved å klikke på bildet:

Med advokatforsikring får du advokatbistand innen:      
- Kontraktsrett
- Entrepriserett
- Håndverkertjenester
- Pengekravsrett
- Fast eiendom (kun husleierett)
- Husleie
- Advokathjelp gjennom hele saken din, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger og til prosessen er avgjort i domstolene, om nødvendig.
- Dekning av juridiske kostnader inntil to millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
- Maksimalt to saker i året
- Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
- Titimer generell juridisk rådgivning fra advokat per år
- Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter

Interessert? Ta kontakt med Help:
Kundeservice: 22 99 99 99 post@help.no www.help.no

Bestille Advokatforsikring

Forsikringen fornyes automatisk 01.01 hvert år. Hvis forsikringen ikke ønskes fornyet, bes Rørentreprenørene Norge kontaktet innen 30.11.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler