PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Ida Bjorland Uleberg er en entusiastisk rørambassadør.
Ida Bjorland Uleberg er en entusiastisk rørambassadør.

Byttet økonomi med rør

Ida Bjorland Uleberg fant ut at hun heller ville jobbe med noe praktisk og satset på rørleggeryrket. Nå er hun rørambassadør.

Ida er 23 år og kommer fra Evje, men bor og arbeider i Kristiansand. Hun er oppvokst på gård og er tidligere utdannet agronom. Hun jobber nå som lærling hos Halvor Thorsen AS.

– Jeg studerte et år med bedriftsøkonomi på universitet og fant ut av at det ikke var noe for meg. Jeg ville jobbe med noe praktisk og søkte da på bygg og anlegg. Jeg fikk være utplassert hos rørlegger og trivdes veldig godt, og fant ut at det var det jeg ville bli, forteller Ida.

Det hun liker best med rørleggerfaget, er at det er så variert og ingen dag er lik.

– Man kommer bort i veldig mye spennende og lærer nye ting hele tiden, sier hun.

Fremtid. Miljø. Muligheter!

Årets kampanje for å rekruttere unge til rørleggerfaget bygger på fjorårets suksess. Den viderefører kommunikasjonen på de unges premisser og skal gjenbruke elementer fra fjoråret, blant annet de populære youtube-filmene. I tillegg skal den i større grad vise bredden i faget og utviklingsmulighetene som finnes. Den skal også i bedre få fram hva faget går ut på gjennom praktiske eksempler og virkelige rørleggere.

– Her er rollemodellene helt sentrale. Dette er ungdom som er glad i rørfaget, som har sagt seg villig til å snakke om det til andre unge og som er aktive på sosiale medier. I tillegg til å framsnakke faget i og utenfor jobben og på sosiale medier, kan de besøke ungdomsskoler og videregående skoler og fortelle om faget – etter avtale med arbeidsgiver. Vi er overbevist om at ungdom snakker best med andre unge, sier Eli Hermine Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

Rørambassadørene rekrutteres i samarbeid med opplæringskontorene og Rørentreprenørene Norge er i ferd med å få et nettverk av rollemodeller over hele landet. I tillegg til å fremme faget i sosiale medier og bidra på ulike arrangementer, kan de være rollemodeller i media.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler