PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

master til mester
Amar Merzic og Geir Stenseth, Janne Johnsen og Julie Omland, Øyvind Birkeli og Kai Henriksen konkurrerte uhøytidelig i Ålesund, Stavanger og Mo i Rana gjennom Master til mester.

Master til mester

Med Rørentreprenørene Norges 10-punkts ønskeliste for rørleggerutdanningen som bakteppe, gjestet rekrutteringskonseptet Master til mester Ålesund, Stavanger og Mo i Rana de første dagene i september. Tre av våre fremste rørleggerlærlinger briljerte i duell mot profilerte lokalpolitikere. Hensikten? Å rette søkelyset mot rørleggerutdanningen i forkant av kommunevalget.

10-punktslisten gir en tydelig oppfordring til myndighetene om at det i fremtiden må fokuseres mer på praktisk enn teoretisk undervisning, og at etableringen av rene utdanningsløp er avgjørende for en god fagutdanning.

– Frafallet i utdanningsløpet er for stort i dag, og denne listen gir en oppsummeringen av det vi mener politikerne må prioritere dersom vi skal klare å dekke fremtidens store behov for rørleggere, sier fagsjef Sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge, Are Skaar Nielsen.

Han viser til Statistisk Sentralbyrås (SSB) analyser, der det kommer frem at vi kommer til å mangle fagutdannede i fremtiden.

Godt samarbeid er nøkkelen

Det har vært avgjørende med tett og godt samarbeid mellom organisasjon, opplæringskontorer og skoler for å gjennomføre Master til mester i Ålesund, Stavanger og Mo i Rana.

– Jeg synes absolutt det har vært verdt det. Vi må markedsføre oss og vi må være synlige. Skal vi få gode fagfolk, må vi jo si at vi trenger dem, sier opplæringsleder ved Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Norge (ORiN), Merete Larsen.

I likhet med henne, er Lars Tomren (avd. leder Rørentreprenørene Norge – Møre og Romsdal) og Kjell Sivertsen (avd. leder Rørentreprenørene Norge – Rogaland) meget godt fornøyde med arrangementet i sine respektive byer.

Forutsigbare utfall

Fylkesordfører i Rogaland Janne Johnsen stilte mot Julie Omland (19) på Jåttå VGS i Stavanger, varaordfører i Ålesund, Geir Stenseth, stilte mot Amar Merzic (19) på Dronning Sonjas Plass i Ålesund, og ordfører i Mo i Rana, Kai Henriksen, svingte rørtanga mot Øyvind Birkeli (20).

Ingen av konkurranseutfallene var spesielt overraskende, og resultat bekreftet rørbransjens holdning om at teoretisk læring ikke må erstatte praktisk erfaring.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler