PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

INNGÅR SAMARBEID: VVS Norden ved Kai Johnsen (bak til venstre) og Frank Olsen, og Rørentreprenørene Norge ved Marianne W. Røiseland og Oddgeir Tobiassen.
VVS Norden ved Kai Johnsen (bak til venstre) og Frank Olsen, og Rørentreprenørene Norge ved Marianne W. Røiseland og Oddgeir Tobiassen.

Samarbeid for sterkere bransje

VVS Norden og Rørentreprenørene Norge inngår samarbeidsavtale. Det skal bidra til å løfte hele bransjens faglige profil.

Avtalen innebærer at ansatte i VVS Nordens medlemsbedrifter – Rørkjøp og VVS Eksperten –– får tilbud om kurs i regi av Rørentreprenørene Norge. VVS Nordens medlemsbedrifter får tilgang til foreningens e-læringsplattform, og vil bli invitert til konferanser og samlinger sammen med Rørentreprenørene Norges medlemmer. VVS Nordens medlemsbedrifter får også et fordelaktig tilbud på opplæringsprogrammet Bli mester.

– Fremtidens bygg blir mer avanserte, og kravene til bedriftene øker og endrer seg. Vi skal samarbeide om å styrke faget slik at rørleggeryrket forblir et attraktivt yrke i en lønnsom bransje.

Dette sier Frank Olsen i Rørkjøp og Kai Johnsen i VVS Eksperten om bakgrunnen for avtalen.

Langsiktig avtale

– Avtalen er et uttrykk for at vi vil hverandre vel. Vi har avtalt jevnlige møter og skal sammen arbeide for å heve fagets kompetanse. Vi vil se om det er andre områder vi er tjent med å stå sammen om, sier Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

– Vi ser fram til et langsiktig samarbeid til beste for våre organisasjoner, våre medlemsbedrifter og for bransjen som helhet, sier Olsen og Johnsen.

Avtalen innebærer at partene gjensidig inviteres til aktuelle fagsamlinger, og innebærer også et samarbeid om rekruttering.

– Det er lett å stå sammen om å gjøre faget attraktivt å søke seg til, sier Røiseland.

VVS Norden er en allianse mellom kjedene Rørkjøp og VVS Eksperten som arbeider for bedre innkjøpsavtaler for sine nærmere 800 medlemsbedrifter, med en samlet omsetning på drøye 5,5 milliarder kroner.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler