PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

tor backe

Unge boligkjøpere mangler kjøpsforståelse

I et hektisk boligmarkedet går budrundene unna. Særlig unge er lite opptatt av å sjekke boligens tilstand grundig i forbindelse med kjøp, viser en undersøkelse IPSOS MMI har gjennomført for Rørentreprenørene Norge.

46 prosent av de spurte under 30 år som har kjøpt bolig de siste frem årene, oppgir at de i liten eller svært liten grad var opptatt av å se dokumentasjon på arbeid utført i boligen.

– Tvister i forbindelse med bolighandel handler i hovedsak om at kjøper mener bad og våtrom er i dårligere stand enn forventet. Mange av disse tvistene kunne utvilsom vært unngått dersom folk hadde etterspurt dokumentasjon for arbeider og satt seg nøye inn i dette, sier administrerende direktør Tor Backe i Rørentreprenørene Norge.

Omtrent hvert fjerde boligkjøp ender i tvist (tall fra Help forsikring)

Rørleggervirksomheter som pusser opp eller rehabiliterer bad, skal levere kunden dokumentasjon på arbeider som er utført og oversikt over hvilke produkter som er benyttet.

– Hevder selger at badet er nyoppusset bør slik dokumentasjon ligge ved i salgsmateriellet, mener Backe.

Økende bevissthet med alderen

Det kan se ut som bevisstheten om betydningen av dokumentasjon øker med årene. I aldersgruppen 30 til 39 år oppgir 46 prosent av boligkjøperne som har kjøpt bolig de siste fem årene, at de i stor grad eller veldig stor grad er opptatt av å se dokumentasjon på utførte arbeider.


Diagrammer hentet fra Rørentreprenørenes rapport "Tørre Fakta".

Mangelfulle salgsoppgaver

Rørentreprenørene Norge støtter Forbrukerrådet i synet på at det bør innføres en plikt om tilstandsrapport i tilknytning til boligsalg fordi rapporten ville gjort eiendomshandel mindre risikofylt for begge parter. I påvente av tilstandsrapport, oppfordrer Rørentreprenørene Norge myndighetene om å innføre andre tiltak for å sikre forbrukerne.

– Meldeplikt for byggarbeider over 40 000 og for arbeid på klimaskall og våtrom, ville vært et skritt i riktig retning, sier Backe.

Videre oppfordrer bransjeforeningen myndighetene om å innføre et minste kompetansekrav for å drive i byggemarkedet.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler