PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

vea - vann som ressurs

Ess i ermet for fremtidsrettede rørleggere

Den nylig NOKUT-godkjente fagutdanningen "Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs" er godkjent og har oppstart høsten 2020.

– Ved å samle rørleggerbransjen, anleggsgartnerbransjen og maskinentreprenørbransjen til ett og samme studium, lærer vi av hverandres utfordringer og muligheter. Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsninger fra de ulike fagområdene for å takle samfunnsutfordringene vi har med vann, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i RørNorge.

Les også: Sirkulær disponering av vannressursene

NOKUT godkjente "Sirkulær disponering av vann - vann ressurs" som studie i i begynnelsen av mai 2020. Utdanningen holdes ved Norges grønne fagskole – Vea.

Nesten uutnyttet

Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, representerer en ressurs som i dag nesten ikke blir utnyttet. 

– Studiet gir kunnskap til hvordan vannressursene kan gjenbrukes. Hagevanning, næring for planter, grønnsaker og ikke minst bilvask og andre formål som ikke krever forbruksvann av høy kvalitet er klare eksempler, sier Tobiassen.

Behovet for flere ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er stort, og det må utdannes og rekrutteres mange nye medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet. Dette studiet er en gyllen vei til den nødvendige kompetansen, og et ess i ermet for fremtidsrettede rørleggere.

Nettbasert med samlinger

Utdanningen tilbys nettbasert med samlinger. Det vil være 7 fysiske samlinger på Vea, der det gis undervisning torsdag, fredag og lørdag. I tillegg vil det være undervisning, oppgaver og veiledning på nett mellom samlingene. Det er mulig å leie hybel på Vea når det skal være samling på Vea.

Søk om plass gjennom Samordna opptak

Fagskoleutdanningen har studiestart høsten 2020 og mange har allerede søkt om opptak til utdanningen. Det vil være mulig for flere å søke, når eventuelle restplasser blir offentliggjort i Samordna opptak den 25.mai 2020. Restplasser finner du her: Restplasser Samordna opptak.

Mer om studietilbudet

Du kan lese om studietilbudet og se studieplanen her: Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Vil du vite mer?

Om du ønsker mer informasjon om utdanningen kan du ta kontakt med avdelingsleder for fagskoleutdanning: Anne Hagen Bakken eller faglærer Magnus Nyheim.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler