PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

websystem app plattformer
webSystemet er nå optimalisert for flere plattformer.

RørApp er lansert!

Etter en utviklings- og testperiode på i underkant av et år er appen til webSystemet klar for å tas i bruk.

Vi har kalt app'en for "RørApp" og den er utviklet både for IOS og Android.

RørApp fungerer utmerket på både lesebrett og smarttelefoner. Appen fungerer også uten nettforbindelse.

Service eller større prosjekter

RørApp er utviklet for elektronisk handtering av sjekklister, avviksmeldinger og andre rapportskjemaer for bruk på service og i større prosjekter.

RørApp er beregnet for rørleggere, baser og andre i brukere som har behov for å kontrollere og dokumentere utførte arbeider.

Bruker tildeles sjekklister, protokoller og andre skjemaer for aktuelle oppdrag

Tildeling gjøres til en eller flere brukere tilknyttet service eller prosjekt fra webSystemet.

Bruk av sjekklister, protokoller og lignende

RørApp inneholder sjekklister og protokoller for utførelse av:

- Servicearbeider
- Sanitærinstallasjoner
- Varmeinstallasjoner
- Kuldeinstallasjoner
- Sprinkleranlegg

Ved bruk av sjekklister markeres disse med farge - avhengig av status.

- Sort betyr ikke påbegynt
- Oransje betyr påbegynt, men
  ikke fullført

Rapportskjemaer som benyttes i alle oppdrag

RørApp inneholder også standard rapportskjemaer som:
- Overtakelsesrapporter for både større og mindre anlegg
- Jobbrekvisjoner for tilleggs- og ekstraarbeider
- Kundens risiko ved anskaffelse av eget materiell ol.
- Avviksmeldinger for utførelse, materiell og HMS

Aktuelle rapportskjemaer tilknyttes automatisk det aktuelle oppdraget ved bruk.

Funksjoner ved benyttelse av RørApp

Sjekklister og skjemaer inneholder funksjoner for:  

- Registrering av opplysninger
- Avkrysning av kontrollerte punkter
- Kommentarfelt for hvert sjekkpunkt
- Nedtrekksmeny med alternative valg
- Automatisk datofelt
- Signatur
- Fotofunksjon med identifisering

Status angis med farge:

- Blått betyr ikke påbegynt
- Grått betyr ikke aktuelt – "sveipes vekk"
- Grønt betyr kontrollert

Hvem kan bruke RørApp?

Bedrifter som har bruks- og vedlikeholdsavtale for webSystemet kan skaffe seg tilgang for sine rørleggere, baser og andre aktuelle brukere i bedrift.

Priser for RØRAPP

Kr 395.- pr. bruker for medlemmer av RørNorge
Kr 795.- pr. bruker for andre

Prisene er ekskl. merverdiavgift og gjelder pr. kalenderår (januar-desember) uavhengig av når i året bestillingen skjer. Dersom et foretak med eget organisasjonsnummer kjøper mer enn ni brukerlisenser genereres mengderabatt etter følgende satser:

Fra 10 til og med 19 lisenser:    20 % rabatt
Fra 20 til og med 29 lisenser:   40 % rabatt
Fra og med 30 lisenser:            60 % rabatt

Priser og mengderabatter reguleres årlig i takt med konsumprisindeksen.

Hvordan komme i gang med bruk av RørApp?

Etter bestilling av RørApp sendes en detaljert brukerveiledning som forklarer:

- Opprettelse og tildeling av apper til brukere
- Opprettelse av prosjekt – tildeling til aktuell bruker ute
- Bruk av sjekklister og rapportskjemaer i appen
- Signatur, foto og avslutning
- m.m.

Bestilling

Bestill RørApp her!

Informasjonsmøter/kurs

Det gjennomføres informasjonsmøter/kurs over hele landet i juni og august 2016, egen invitasjon sendes ut.

Nye Norske Standarder

webSystemet er oppdatert med følgende nye Norske Standarder:

NS 11001-1  Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
NS 11001-2  Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger
NS 6450      Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Oppdatering HMS-rutiner

Vi har gått gjennom HMS- og SHA-rutinene i webSystemet og justert tekst og innhold i rutiner hvor det har vært endringer i lover, forskrifter ol. 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler