PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Jens Høglund orienterer om arbeidet med de nye læreplanene for rørleggerfaget under Faglærer- og utdanningskonferanse 2019.
Jens Høglund orienterer om arbeidet med de nye læreplanene for rørleggerfaget under Faglærer- og utdanningskonferanse 2019.

Stort engasjement om nye læreplaner

Fra neste høst skal læreplanene for rørleggerfaget i videregående opplæring være frisket opp for å møte framtidens utfordringer. Planene er i støpeskjeen nå.

– Målet er å få bedre rørleggere, slo Jens Høglund fra Rørtentreprenørenes opplæringskontor i Oslo fast.

Anledningen var at arbeidet med planene ble presentert under Faglærer- og utdanningskonferanse 2019 som ble avholdt i midten av september.

Han leder arbeidsgruppen for reviderte læreplaner til VG3 Rør, mens lærer Ståle Myklebust leder arbeidet med ny læreplan i VG2 Rør. Der har de med seg Are Skaar Nielsen fra Rørentreprenørene Norge og lærerne Bjørn Lasse Pedersen og Kjetil Aalstad Nilsen.

Viktigste endringer

– Foruten de strukturelle endringene Utdanningsdirektoratet har pålagt alle læreplaner å ha, blir trolig de største endringene på VG2 at varmeinstallasjoner blir fremhevet mer, sier Høglund.

Både på skolen og i bedrift ser man at planlegging og dokumentasjon av rørjobber gjøres digitalt, derfor får dette en større plass i de nye læreplanene.

Helt nytt er det at VG3 Anleggsrørleggerfaget er skilt ut.

– Ansvarsområder og grensesnitt opp mot det nye anleggsrørleggerfaget er også et tema vi har brukt mye tid på, forteller Høglund. 

VG3 Anleggsrørleggerfaget har en egen læreplangruppe ledet Martin Andersen fra Rørentreprenørene Norge. I den har han med seg daglig leder Lars Petter Andreassen i VA-Teknikk, Anders Nordhagen fra NCC og lærer Henning Olsen.

Høye mål

De nye læreplanene inneholder en rekke kompetansemål for faget. Det første utkastet ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettsider i juni, og der har det kommet en del innspill. Læreplanene er også blitt behandlet internt i Rørentreprenørene Norge og i andre fora. Overordnet er spørsmålet hvilke kompetansemål som bør være med i læreplanene, og hvordan målene skal formuleres.

På faglærer og utdanningskonferansen ble det stilt spørsmål ved realismen i at de som går ut i lære, faktisk vil beherske de angitte kompetansemålene.

– Vi kan ikke senke målene for rørleggerfaget bare fordi alle elevene ikke er faglig like sterke. Nå får jo rørleggerfaget noen flere timer, så da bør vi heller heve kravene, var svaret for læreplangruppen.

Ønsker fortsatt innspill

Det ble også reist spørsmål om alle skolene har mulighet til å innfri kompetansemålene i praksis, blant annet om de har det nødvendige utstyret.

– Dette har ikke vært en del av oppdraget til Utdanningsdirektoratet. Vi skal utarbeide best mulige læreplaner, uten å ta slike hensyn, svarte læreplangruppen.

Læreplangruppene arbeider nå med innspillene som er kommet inn etter at de første planene ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettsider. Disse skal sammenstilles og revidert plan skal leveres til Utdanningsdirektoratet ganske snart. Så skal planene sendes ut på høring i desember.

Når planene blir sendt ut på høring, er påvirkningsmulighetene erfaringsmessig små. Så hvis du vil delta i utformingen av rørleggerfagets framtid, anbefales du å kikke på de foreliggende planene (VG2 RørVG3 Rør og VG3 Anleggsrørleggerfaget)  og sende dine innspill til Rørentreprenørene Norge.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler