PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

vannskadedag trondheim 2020
Konsentrerete deltakere på Vannskadedagen 2020 i Trondheim.

Vannskadeengasjementet fortsetter

Over 50 fagfolk i Trondheim deltok på Norsk Vannskadedag 2020 for å finne løsninger på hvordan man kan stoppe den økende mengden vannskader.

Roy Frivoll (Avantor Eiendomsforvaltning) åpnet seminaret på Radisson Blu på Værnes med en synliggjøring av konsekvenser vannlekkasjer medfører for en byggeier.

Han fortsatte med en orientering om den positive dialogen Avantor har hatt med RørNorge og Sintef i forbindelse med vannskadesikre løsninger på noen av sine eiendommer i Nydalen i Oslo.

4,8 milliarder i 2019

Erstatningene etter vannskader og vannlekkasjer fortsetter å øke.

I følge tall fra Finans Norge var det i løpet av tredje kvartal 2019 utbetalinger på totalt 3,5 milliarder, og prognosen for hele 2019 er på hele 4.8 milliarder.

Et sentralt tema på vannskadedagen er hva som er årsaken til at problemet og vannskadene vokser, i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før.

Hva skal rørbransjen gjøre for å snu utviklingen innenfor vannlekkasjer i rørinstallasjoner i boliger og næringsbygg?

Neste seminar i Bergen

Seminaret i Trondheim er det andre i rekken av Norsk Vannskadedag 2020. Det første ble gjennomført 4. februar i Oslo og det neste arrangeres i Bergen 26. mars.

Her finner du program og påmelding!

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler