PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Baskurs i Oslo i mai 2019.
Baskurs i Oslo i mai 2019.

Vil du øke din kompetanse som bas?

Rørentreprenørene Norge tilbyr nytt kurs i januar for dem som skal ha lederansvar som bas på byggeplassen. Påmeldingsfrist 19. desember.

– I dagens marked er konkurransen om de attraktive oppdragene tøff, og i gjennomføring av prosjektene kreves det at basen kjenner til prosjektøkonomi, aktuelle lover, forskrifter, norske standarder og ikke minst dokumentasjonskrav for HMS og KS, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, og fortsetter:

– Med bakgrunn i dette legger vi i kurset stor vekt på hvordan basen best mulig kan ivareta sitt ansvar for bedriften og for rørleggerne.

Tidligere kursdeltakere er fornøyde. Forrige gang sa en av dem:

– Jeg har faktisk jobbet som bas i flere år, og det er nyttig å få formalisert kunnskapen. Jeg vil få praktisk nytte av kurset.

Nyttig oppdatering

Baskurset er altså beregnet for rørleggere som skal ha et lederansvar på byggeplassen. Kurset vil også være egnet for rørleggerbaser som ønsker oppdatering og påfyll av kunnskap innenfor ett eller flere områder. Det er en fordel om basen har svennebrev eller tilsvarende realkompetanse i rørleggerfaget.

– Jeg deltar fordi jeg vil bli bedre til å styre prosjekter. Dessuten holder jeg på med generell videreutdanning gjennom teknisk fagskole. Jeg vil heve kompetansen min, sa en annen deltaker på forrige kurs.

Neste kurs avholdes tirsdag 21. og onsdag 22. januar på Linderud i Oslo. Mer informasjon om kurset finner du her.

Omfattende videreutdanning

I tillegg til å lære om oppgaver og roller som bas, og hvilke lederegenskaper en bas trenger, skal deltakerne kurses i kvalitetssikring, planlegging og drift av byggeplass.

– Særlig nyttig er det å få innsikt i lover og regler, altså det formelle rammeverket. Jeg er også glad for å få tips om kvalitetssikring, sa en annen kursdeltaker.

Her kan du melde deg på kurset
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler