PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Kriterier og kontingent

For å bli medlem i Rørentreprenørene Norge, må bedriften oppfylle en rekke kriterier. Her finner du informasjon om disse, samt medlemskontingent og hvordan du søker medlemskap.

Alle medlemsbedrifter i Rørentreprenørene Norge må oppfylle følgende kriteriene:

  • Kompetansekrav tilsvarende tiltaksklasse 2 for utførende eller høyere, eller faglig ledelse med Mesterbrev/utdanning fra teknisk fagskole (KEM-VVS)
  • Fast ansatt faglig leder som har sitt daglige virke i driften
  • Skatteattest skal vedlegges søknad
  • Drevet minst ett år
  • Godta Rørentreprenørene Norges etiske regler

Rørentreprenørene Norges styre har har anledning til å gjøre unntak i særlige tilfeller hvor det foreligger lokal anbefaling. Dersom du ønsker å bli medlem, og ikke oppfyller alle kriterier per dags dato, kan du ta kontakt med din lokalavdeling for videre dialog.

For innmelding eller spørsmål om medlemskap kan du også ta kontakt med Anne Lise Ihle på telefonnummer 481 82 726 eller epost anne.lise@rornorge.no eller Eli Heyerdahl Eide på telefonnummer 992 44 779 eller epost eli@rornorge.no

Kontingent
Alle Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter betaler kontingent til Rørentreprenørene Norge sentralt og lokalt, og til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Som medlem av Rørentreprenørene Norge blir du også automatisk medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Grunnlag for utregning av kontingent

Søk medlemskap og beregn kontingent

Kontingentberegning for Rørentreprenørene Norges lokalavdelinger

Skattemessige fradragsbestemmelser:
Kontingent er fradragsberettiget, jf. Skatteloven § 6-19, 2. ledd.
Andel er fradragsberettiget i sin helhet, jf. Skatteloven § 6-1.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler