PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • – Må regne med forsinkelser

  Rørentreprenørene Norge har i dag sendt ut informasjon til alle våre bedrifter om kontraktsmessige virkninger av koronaviruset.
 • Råd for bedre lønnsomhet

  Sykefravær går rett på bunnlinjen. På SMB-dagen 17. mars får du noen anbefalinger og verktøy for å få ned sykefraværet – og dermed øke lønnsomheten.
 • Rigg og Drift enda viktigere

  Jusskommentaren

  I tilbudsdokumenter må posten Rigg og Drift beregnes og prises særskilt. Dette er kostnader som vil påløpe i et byggeprosjekt og det er viktig at alle kostnader som påløper fullt ut blir betalt av byggherre/oppdragsgiver.
 • Stabilt antall tillatelser

  I 2019 ble det gitt 31 643 igangsettingstillatelser til boliger. Det er fire færre boliger enn 2018.
 • Innsigelser til sluttoppgjør

  Jusskommentaren

  I dom fra Høyesterett, 31. januar 2020, fastslås det hvilke krav som stilles til innsigelser til mottatt sluttoppgjør. Høyesterett behandlet spørsmål til sluttoppgjøret mellom Skanska Norge AS og HGT AS, der Skanskas innsigelser til HGTs sluttoppgjør delvis sto i fare for å bli prekludert (avvist).
 • Positive signaler om byggkvalitet

  Onsdag fikk kommunalminister Nikolai Astrup overlevert rapporten fra byggkvalitetsutvalget. Førsteinntrykket lover godt for rørbransjen.
 • Lønn på høytids- og helligdager

  Jusskommentaren:

  Må man betale de ansatte lønn på dager man normalt har fri?
 • Offentlige sikkerhetskrav – gjelder alltid

  Jusskommentaren:

  Når rørleggeren skal utføre arbeid for kunder, stiller også det offentlige krav til hvordan oppdraget skal utføres. Selve avtalen med forbrukerkunden må selvsagt oppfylles, men i tillegg stiller det offentlige spesifikke krav til hvordan tjenesten skal utføres.
 • Lovendringer om varsling

  Jusskommentaren:

  Fra 1. januar 2020 trer endringer i Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A om varsling i kraft. Blant annet omfattes nye typer personer.
 • Når kunden ikke betaler

  Jusskommentaren:

  Ved forbrukerens betalingsmislighold eller manglende medvirkning har rørleggerfirmaet en rett til å unnlate å starte eget arbeid eller stanse eget pågående arbeid.
 • Nyttig for arbeidsgivere

  Som medlem av Rørentreprenørene Norge og NHO får du tilgang til en digital arbeidsgiverportal. Her finner man mye nyttig og viktig informasjon om arbeidsrett og tariff.
 • Signerer for sunne bygg og gode prosesser

  – Vi har krysset av på at vi vil bidra til en kompetent næring og på at vi er nysgjerrige og åpne for endringer i den, sier Marianne W. Røiseland.
 • Reiser landet rundt med juss-råd

  Startskuddet for rekken av halvdagsseminarer om kontrakt og prosjektgjennomføring gikk den 14. november i Trondheim. Det neste halvåret skal byer over hele landet besøkes.
 • Må forbruker akseptere prisen?

  Jusskommentaren:

  Når rørleggerfirmaet sender regning for utført oppdrag til forbruker, er prisen som er oppført bindende for forbrukeren, med mindre han innen rimelig tid protesterer.
 • Samspillskontrakter – også for mellomstore og små prosjekter?

  Jusskommentaren:

  Utfordringer med høyt konfliktnivå i bygge- og anleggsbransjen krever at man tenker nytt og ser på nye virkemidler for å få ned konfliktnivået.
 • Sentral godkjenning utsettes

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning i ytterligere to år, til 1. juli 2022.
 • Prosjektforsikring – hva trenger du?

  Jusskommentaren:

  Enten det følger av inngåtte kontrakter eller det velges frivillig, vil daglig leder i rørleggerbedrifter jevnlig måtte foreta risiko/kost-nytte-vurderinger av hvilke forsikringer man trenger i løpet av året for egne prosjekter.
 • Reklamasjon og garanti – to sider av samme sak?

  Jusskommentaren:

  I lovtekster, kontrakter og salgs- og leveringsbetingelser benyttes begrepene reklamasjon og garanti. De må ikke blandes sammen.
 • Varer levert av kunden

  Jusskommentaren:

  Ikke sjelden har kunder kjøpt inn varer som de ønsker at rørleggeren skal montere. Da bør man ta seg en tenkepause.
 • Velkommen til informasjonsmøte om TEK17

  OPPDATERT MED FLERE DATOER. Rørentreprenørene Norge ønsker medlemsforetak velkommen til informasjonsmøte om TEK17. Tema: TEK 17 - de viktigste endringene for rørbransjen, ikrafttreden og overgangsbestemmelser. Arrangementet varer i to timer og er gratis for alle medlemmer.
Viser fra 1 til 20 av totalt 39 artikler

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler