PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • Sikrer kvalitet på utenlandsk fagutdanning

  Siden 2016 har 336 utenlandske rørleggere som jobber i Norge søkt godkjenning av sin utdanning gjennom NOKUT. Nesten halvparten har blitt godkjent.
 • Ikke lenger rett til 16 dagers egenmelding

  Regjeringen endrer nå på retten til egenmelding til slik den var før koronakrisen.
 • – Rørleggeren kommer alt for ofte under press

  En vannskadeforskrift som er moden for revidering, mangelfull prosjektering og stadig mer begrenset plass å jobbe på gjør det krevende for rørlegger å gjøre en god jobb. Å komme lekkasjene til livs handler om å finne gode løsninger og legge til rette for godt rørleggerhåndverk.
 • Enige om samhandling

  Den siste måneden har det vært lange diskusjoner om hvem som skal betale regninger for forsinkelser, plunder og heft i prosjektmarkedet som følge av korona. Det er enighet om at kjente standardkontrakter brukes og at hovedansvaret for uforutsett risiko ligger hos byggherre.
 • Midlertidig lov om gjeldsforhandlinger – COVID 19

  Den 11. mai 2020 trådte midlertidig lov om rekonstruksjon (gjeldsforhandlinger) for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av COVID-19 i kraft.
 • Konfliktskapende "Back-to-back"-klausuler

  I bygge- og anleggskontrakter har det blitt en utbredt praksis å innta såkalte "back-to-back-klausuler. Disse kan by på problemer for underentreprenører.
 • – Må regne med forsinkelser

  Rørentreprenørene Norge har i dag sendt ut informasjon til alle våre bedrifter om kontraktsmessige virkninger av koronaviruset.
 • Råd for bedre lønnsomhet

  Sykefravær går rett på bunnlinjen. På SMB-dagen 17. mars får du noen anbefalinger og verktøy for å få ned sykefraværet – og dermed øke lønnsomheten.
 • Rigg og Drift enda viktigere

  Jusskommentaren

  I tilbudsdokumenter må posten Rigg og Drift beregnes og prises særskilt. Dette er kostnader som vil påløpe i et byggeprosjekt og det er viktig at alle kostnader som påløper fullt ut blir betalt av byggherre/oppdragsgiver.
 • Stabilt antall tillatelser

  I 2019 ble det gitt 31 643 igangsettingstillatelser til boliger. Det er fire færre boliger enn 2018.
 • Innsigelser til sluttoppgjør

  Jusskommentaren

  I dom fra Høyesterett, 31. januar 2020, fastslås det hvilke krav som stilles til innsigelser til mottatt sluttoppgjør. Høyesterett behandlet spørsmål til sluttoppgjøret mellom Skanska Norge AS og HGT AS, der Skanskas innsigelser til HGTs sluttoppgjør delvis sto i fare for å bli prekludert (avvist).
 • Positive signaler om byggkvalitet

  Onsdag fikk kommunalminister Nikolai Astrup overlevert rapporten fra byggkvalitetsutvalget. Førsteinntrykket lover godt for rørbransjen.
 • Lønn på høytids- og helligdager

  Jusskommentaren:

  Må man betale de ansatte lønn på dager man normalt har fri?
 • Offentlige sikkerhetskrav – gjelder alltid

  Jusskommentaren:

  Når rørleggeren skal utføre arbeid for kunder, stiller også det offentlige krav til hvordan oppdraget skal utføres. Selve avtalen med forbrukerkunden må selvsagt oppfylles, men i tillegg stiller det offentlige spesifikke krav til hvordan tjenesten skal utføres.
 • Lovendringer om varsling

  Jusskommentaren:

  Fra 1. januar 2020 trer endringer i Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A om varsling i kraft. Blant annet omfattes nye typer personer.
 • Når kunden ikke betaler

  Jusskommentaren:

  Ved forbrukerens betalingsmislighold eller manglende medvirkning har rørleggerfirmaet en rett til å unnlate å starte eget arbeid eller stanse eget pågående arbeid.
 • Nyttig for arbeidsgivere

  Som medlem av Rørentreprenørene Norge og NHO får du tilgang til en digital arbeidsgiverportal. Her finner man mye nyttig og viktig informasjon om arbeidsrett og tariff.
 • Signerer for sunne bygg og gode prosesser

  – Vi har krysset av på at vi vil bidra til en kompetent næring og på at vi er nysgjerrige og åpne for endringer i den, sier Marianne W. Røiseland.
 • Reiser landet rundt med juss-råd

  Startskuddet for rekken av halvdagsseminarer om kontrakt og prosjektgjennomføring gikk den 14. november i Trondheim. Det neste halvåret skal byer over hele landet besøkes.
 • Må forbruker akseptere prisen?

  Jusskommentaren:

  Når rørleggerfirmaet sender regning for utført oppdrag til forbruker, er prisen som er oppført bindende for forbrukeren, med mindre han innen rimelig tid protesterer.
Viser fra 1 til 20 av totalt 45 artikler

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler