PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

trond martinussen
Advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge

Midlertidig lov om gjeldsforhandlinger – COVID 19

Den 11. mai 2020 trådte midlertidig lov om rekonstruksjon (gjeldsforhandlinger) for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av COVID-19 i kraft.

Jusskommentar av advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge

Formålet med loven er å redusere risikoen for unødvendige konkurser i virksomheter som er levedyktige, men som er rammet økonomisk med brå svikt i inntekter/omsetning som følge av COVID-19. På sikt er det aktuelt å lage permanente regler om rekonstruksjon som ligner ordninger i USA (Chapter 11) og England.

Av endringer kan nevnes:

 • Både skyldner og kreditorer kan begjære rekonstruksjonsforhandling åpnet (sendes tingretten)
 • Vern og forbud mot konkurspågang og tvangsinndrivelse i hele rekonstruksjonsperioden (ikke kun 6 måneder)
 • Ikke krav om at skyldner er illikvid for å åpne rekonstruksjonsforhandlinger
 • Regler som skal sikre finansiering av driften i rekonstruksjonsperioden
 • Ikke krav til minimumsdividende ved tvangsakkord (før: min 25 %)
 • Beskyttelse i forhold til kontraktsparter og krav om heving av kontrakter, samt andre misligholdskrav

I forskrift som også trådte i kraft 11. mai 2020 er det gitt forenklede regler for mindre selskaper (unntak for borevisor, kreditorutvalg, forenklet økonomisk gjennomgang, mv) samt at statens fortrinnsrett for skatte- og avgiftskrav (mva, trygdeavgift, refusjonskrav) er fraveket.

Forslag til mulige løsninger ved tvangsakkord (vedtas av tingretten) kan være:

 • Betalingsutsettelse
 • Prosentvis reduksjon av gjelden
 • Omgjøring helt/delvis av gjeld til egenkapital
 • Overdragelse helt/delvis av virksomheten og eiendeler til ny eier uten at skyldners virksomhet blir likvidert
 • Overdragelse/avvikling av hele/deler av virksomheten mot at skyldner frigjøres for restgjeld som ikke dekkes ved likvidasjonen

Ansattes rettigheter er det ikke gjort endringer i, med unntak for særregler for mindre selskaper.
For tilgang til lovtekst se: lovdata.no
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler