PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

plb aml

Nye og reviderte rutiner i webSystemet

Som følge av lovendring i Arbeidsmiljøloven (AML), forbedring i dokumentasjon ved gjennomføring av prosjekter og ved tilsyn fra kommunale- og sentrale myndigheter, har vi gjort en del endringer i webSystem.

Det er utarbeidet nye rutiner og dokumenter som følge av endringer i AMLs § 2A med hensyn til varsling. Fra 1. juli må alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha varslingsrutiner.

Følgende nye rutiner er utarbeidet:

 • 6-800 – Flytskjema for varsling av kritikkverdige forhold i foretaket
 • 6-801 – Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i foretaket
 • 9-801A – Varslingsskjema for varsling av kritikkverdige forhold
 • 6-802 – Rutine for igangsetting og oppfølging av tiltak kritikkverdige forhold
 • 9-802A – Tiltaksplan kritikkverdige forhold

Flere nye rutiner og dokumenter

For at brukere av webSystemet skal være enda bedre rustet til å dokumentere rutiner, sjekklister ol. ved gjennomføring av prosjekter – og ved tilsyn fra myndighetene – er det utarbeidet følgende nye- og oppdaterte rutiner/dokumenter:

 • 1-312C – Rutine for dokumentstyring (oppdatert)
 • 1-312F – Rutine for gjennomgang og oppdatering av KS- og HMS systemet (oppdatert)
 • 1-313A – Oppfølging av HMS tiltak og kompetanse og opplæring
 • 1-313B – Foretakets kompetanse- og opplæringsplan
 • 2-611 – Rutine for valg og styring av underentreprenør/underkonsulent (oppdatert)
 • 2-611A – Sjekkliste for valg av underentreprenør (UE) eller underkonsulent (UK) (ny)
 • 2-611B – Avtale (kontrakt) med underentreprenør/underleverandør (oppdatert)
 • 4-500 – Rutine for avviksbehandling prosjektering (ny)
 • 4-500A – Avviksmelding for prosjektering (oppdatert)

 

 • 6-205 – Korrespondanse (oppdatert)
 • 6-208A – Oppstartsmøte (oppdatert)
 • 6-500 – Oppstart søknadspliktige tiltak (oppdatert)
 • 6-501 – Rutine for utarbeidelse av kontrollplaner for utførelse (oppdatert)
 • 6-501A – Kvalitetssikring av utførelse (oppdatert)
 • 6-504D – Melding om fravik (ny)

Fikk du med deg oppdateringene fra våren 2017?

Våren 2017 har vi blant oppdatert DDV-instruksen med nye avsnitt for:

 • Komfortkjøling
 • Driftsforstyrrelser - tiltak
 • Innreguleringsprotokoll

Har du spørsmål rundt endringene, kan du ta kontakt med Oddgeir Tobiassen eller Martin Andersen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler