PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Igangsettingstillatelser til boliger 2019
Illustrasjonsfoto: Rørentreprenørene Norge/Ilja Hendel

Stabilt antall tillatelser

I 2019 ble det gitt 31 643 igangsettingstillatelser til boliger. Det er fire færre boliger enn 2018.

Totalt ble 3 923 000 m2 godkjent til bolig og 5 619 700 m2 til annet enn bolig. Begge deler er marginalt mindre enn i 2018.

Se mer igangsettelsesstatistikk her!

SSB opplyser at tallene for 2019 kan være noe lavere enn normalt. Dette skyldes innskrenkninger i registreringsperioden i Matrikkelen i forbindelse med regionreformen.

Det betyr at det reelle resultatet kan være noe høyere enn målt, men hovedbildet er uansett at 2019 ble det igangsatt omtrent like mye som i 2018.

Verdien på det som ble igangsatt måler SSB ikke.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler