PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Norske standarder

I samarbeid med Standard Online har vi satt sammen 4 nye aktuelle standardsamlinger for rørleggerbransjen som tilbys som abonnement.

Disse nye standardsamlingene er utarbeidet i tillegg til Standardsamlinger som allerede er etablert.
For betingelser og priser viser vi til hver enkelt standardsamling samt abonnementsvilkår

Abonnement på standardsamling 1 inneholdende Sprinklerstandarder tilbys til kr. 1 328.-

Abonnement på standardsamling 2 inneholdende Kontraktstandarder tilbys til kr. 2.136.-

Abonnement på standardsamling 3 inneholdende NS 3420 standarder tilbys til kr. 2 140.-

Abonnement på standardsamling 4 med alle utvalgte standarder tilbys til kr. 5.605.- (enkeltkjøp kr. 10 462.-)

Bemerk:
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. I tillegg kommer en årlig avgift pålydende kr 1.330.- til dekning av etablering, support og vedlikehold. Settes flere samlinger sammen betales den årlige avgiften kun én gang per abonnementsavtale. Pris pr. samling gjelder for et år og bindingstid for abonnement er 3 år.  Etter 3. abonnementsår fornyes automatisk abonnementet årlig dersom det ikke avbestilles innen 31. oktober året før.

Ved inngåelse av abonnement kan bedriften også legge til andre NS-, EN og ISO standarder og andre standardsamlinger. Total abonnementspris er avhengig av antall standarder som eventuelt velges i tillegg.

Bestilling og informasjon
Ta kontakt med Standard Online på telefon 6783 8700 eller salg@standard.no for mer informasjon og tilbud på abonnement.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler