PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

tor backe
Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge

3 av ti mener yrkesfag har fått høyere status det siste året

Økt satsning på yrkesfag har stått på den politiske agendaen over tid. Parallelt har en samlet byggenæring stått bak rekrutterings- og holdningskampanjer. Nå ser det ut til at nordmenns holdninger til yrkesfag er i bevegelse. En ny representativ undersøkelse viser at tre av ti nordmenn over 18 år mener yrkesfagene har fått høyere status det siste året.

– Undersøkelsesresultatene er godt nytt for norsk næringsliv, sier administrerende direktør Tor Backe i Rørentreprenørene Norge. Foreningen organiserer norske rørleggervirksomheter og tar aktiv part i utforming og revisjon av utdanningspolitikken.

Fagsjef for grunnopplæringen i Rørentreprenørene Norge, Are Skaar Nielsen, har nettopp hatt et sideinnlegg i Dagbladet om dette. Det kan du lese her!

Beregninger fra SSB viser at det vil være behov for rundt 134.000 flere med yrkesfaglig utdannelse i 2030. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har døpt 2015 til fagutdanningens år. Ved årsslutt ser det altså ut til at flere ser betydningen av håndverksfagenes samfunnsbidrag. 

Søknadstallene forteller sannheten

– Vi vet at det er i perioden frem mot jul og på nyåret at ungdom beslutter studieretning, selv om søknadsfristen først går ut i mars. Det blir spennende å se om holdningsendringene også gir positive utslag på søkermassen, sier Backe.

Han mener det er av særlig betydning at foreldregenerasjonen møter yrkesfag med mer positive holdninger.

Resultatene fra undersøkelsen viser at det er i nettopp i befolkningen over 40 år at flest deler oppfatningen av at yrkesfag har fått høyere status det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at hele 47 prosent mener venner, familie og bekjente vurderer yrkesfag til å ha levere status enn studiespesialiserende retninger.

Andelen som mener dette er høyest blant dem under 30 år. (57 prosent).

– Vi vet at foreldres påvirkning veier tungt i ungdoms utdanningsvalg. Aktive foreldre er positivt. De har ofte gode forutsetninger for å bidra ettersom de kjenner barnas begrensninger og muligheter. Samtidig ser vi at foreldre kan ha en forkjærlighet for studiespesialiserende valgt selv om deres barn ønsker noe annet, sier Backe.

Gode grunner for å støtte barn i valg av yrkesfag

  • Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHOs bedrifter de neste 5 årene.
  • Yrkesfag gir mange valgmuligheter. De to første årene på skole har elevene fellesfag på linje med øvrige videregående retninger.
  • Mange opplever yrkesfaglig retning verdifullt fordi man skaper konkrete resultater.
  • Yrkesfag åpner mange muligheter for videreutdanning.
  • Yrkesfaglig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å etablere egen virksomhet.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler