PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Illustrasjonsbilde: 26,7 % økning i antall søkere til byggfag i Oslo

Antall søknader til byggfag i Oslo har økt med 26,7 %

For første gang på ti år er det en markant økning i antall elever som søker seg til yrkesfag i Oslo. Vestfold melder om samme trend - 20 % økning fra i fjor. Mens vi venter på nasjonale søketall gleder vi oss over at det arbeidet byggenæringen generelt og rørbransjen spesielt har lagt ned de to siste årene ser ut til å bære frukter. - Dette viser at langsiktig rekrutteringsarbeid nytter! jubler Are Skaar Nielsen, fagsjef for utdanning og rekruttering.

Rørentreprenørene Norge jobber vi for tiden med å samle sammen en oversikt over alle aktiviteter, både de synlige og usynlige, organisasjonen har jobbet med i tiden frem mot søknadsfristen på videregående opplæring 1. mars.

- De to siste årene har vi valgt en litt annen strategi enn tidligere når det kommer til rekruttering, forteller Nielsen. - Vi har i større grad henvendt oss til media og politikere, og hatt fokus på holdningsskapende arbeid.

Nå gjelder det å holde trykket oppe!
- Ja, vi skal ikke hvile for lenge på laurbærene, fastslår Nielsen. - Allerede i morgen går vi i møte for å diskutere fortsettelsen.

Les mer i Aftenposten.
Les mer i Tønsbergs Blad.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler