PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

nicolai reiersrud
Nicolai Reiersrud (Foto: Privat)

Avdelingsleder på plass

Nicolai Reiersrud er ansatt som ny avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge – Buskerud (Viken).

– Vi ønsker Nicolai velkommen, og vi er sikre på at vi har funnet en god mann, sier avdelingens styreleder Torstein Edvard Pedersen.

Reiersrud har 11 års fartstid i opplæringskontor, og er glødende opptatt av kunnskap og kompetanse. Han ønsker å styrke nettverksbyggingen medlemsbedriftene imellom.

Han har vært fagkonsulent i Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene Viken (OB Viken), og fortsetter i 50% stilling begge steder.

– Mitt fokus har hovedsakelig vært lærlinger, men både bransje og fag har alltid interessert meg. Hovedfokus som avdelingsleder i RørNorge – Buskerud (Viken) er medlemsservice, og å bistå medlemmene så godt jeg kan, sier han.

Kjenner mange av bedriftene

– Det er nok en fordel at jeg kjenner mange av medlemsbedriftene. Jeg har besøkt mange av dem i forbindelse med lærlingene. Nå blir området mitt litt breiere – ting går veldig i hverandre.

Både opplæring og kunnskapsløft er noe Reiersrud legger fokus på. Han ønsker større kursvirksomhet fra RørNorge lokalt og sentralt, og vil arbeide med å lage og finne kurs som dekker de behov bedriftene har.

– Jeg opplever at flere medlemsmøter er ønsket og sikter på å arrangere flere og hyppigere medlemsmøter der medlemmene kan komme og diskutere både formelt og uformelt, sier Reiersrud.

Gode forhold gjennom medlemsmøter

Selv om medlemsbedriftene er konkurrenter, er de samtidig samarbeidspartnere og Reiersrud mener at gode forhold internt i bransjen er noe alle tjener på.

– Medlemsmøtene må være dynamiske og omhandle det som opptar medlemmene. Det kan være av politisk art eller ulike ting som skjer i bransjen og markedet. Man må være litt hands-on. Det er viktig at vi prater sammen! Alt fra formelle, uformelle, sosiale og faglige tema tror jeg må være ingredienser i medlemsmøter, sier Reiersrud.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler