PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Oddgeir Tobiassen
Direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen, holdt et glitrende innspill under DiBKs innspillsmøte om forenkling av TEK10.

– Besparelser henger sammen med forbedringer

Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge) var tydelig på at det må bli tydelige kompetansekrav og større fokus på driftskostnader og energifleksibilitet under DiBKs møte "TEK17: Hvordan redusere kostnader i TEK10" tirsdag 19. mai.

– Besparelser henger sammen med forbedringer, sa Tobiassen.

Foruten ham holdt Ari Soilammi (RIF), Tollef Hovig (Betonmast Selvaagbygg AS), Eystein C. Husebye (NBEF), Sverre Fuglerud (Norges Blindeforbund), Lars Myhre (Boligprodusentenes forening) og Rannveig R. Landet (BNL) innspill om forenkling av Teknisk Forskrift i forkant av de forestående endringene.

Rørentreprenørene ved Tobiassen hadde fem hovedfokuspunkter i forbindelse med besparelser som bygget på det som kom ut av møtet 25. mars.

  1. Det bør være større fokus på livsløp for bygg og installasjoner – vi kan ikke bare se på installasjonskostnader og byggekostnader, men også i adskillig større grad ta hensyn til hva som skjer når bygget er ferdig. Det skal driftes og vedlikeholdes, og for å være sikre på at installasjoner blir montert riktig, må kompetansekravene skjerpes inn og kravet til FDV-instrukser i bygg bli tydeligere.
    Energikilder er også et diskusjonspunkt. Vi mener at man ikke kan belage seg på panelovner. Energireglene i det nye høringsforslaget er bekymringsfulle i henhold til energifleksibilitet, og den endrende Tekniske Forskriften må ha større fokus på driftskostnader.
  2. Samspillet mellom PBL, TEK og SAK må bedres.
  3. Vi må tilrettelegge for sikring av installasjoner i bygg. Vi er opptatt av vanninstallasjoner.
  4. Hjelper en tydelig TEK - gir det besparelser?
  5. Innhold i forskrift og veiledning.

Her kan du se Oddgeir Tobiassens innlegg under DiBKs TEK-møte på Litteraturhuset i Oslo 19. mai

– Det er viktig at vi stiller en del minstekrav til kompetanse. Vi er usikre på om egenerklæring i stedet for lokal godkjenning er veien å gå, sa Tobiassen.

Han understreket at dagens ordning, der man ikke trenger godkjenning for å starte håndverksbedrift, ikke er gunstig.

–Vi mener at man minimum skal ha mesterbrev eller teknisk fagskole for å få lov til å kunne drive en rørleggerbedrift. Før 1997 hadde vi noe som het autorisasjon. Denne ble godkjent i formannskapet. Det var formelt, det var mer stas – og kanskje var det mindre feil på grunn av det? spurte Tobiassen retorisk og la til:

– Vi tror en del byggefeil skyldes for lite kompetanse i alle bransjer, så en skjerping av de kravene tror vi kan være riktig.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler