PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Stortingsrepresentant og medlem i Næringskomiteen, Tom-Georg Nilsen (H) (fremst) takket for god dialog med utvalget. De andre rundt bordet (fra venstre): Jomar T. Heggdal (BNL), Tomas Kristoffersen (Bravida), Gunnar Harald Quam (Caverion), Frank Utne (Anders O. Grevstad), Dag Halvorsen (Sig Halvorsen), Torkild Korsnes (K. Lund).
Stortingsrepresentant og medlem i Næringskomiteen, Tom-Georg Nilsen (H) (fremst) takket for god dialog med utvalget. De andre rundt bordet (fra venstre): Jomar T. Heggdal (BNL), Tomas Kristoffersen (Bravida), Gunnar Harald Quam (Caverion), Frank Utne (Anders O. Grevstad), Dag Halvorsen (Sig Halvorsen), Torkild Korsnes (K. Lund).

– Bestill arbeid fra de som kan levere

Det var et av innspillene fra Entreprenørutvalget i møte med stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H).

Næringskomiteen på Stortinget skal i neste uke behandle stortingsmeldingen om offentlige innkjøp, og saksordfører Tom-Christer Nilsen fikk innspill fra rørentreprenørene i utvalget.

– Vi har flere ganger opplevd at det stilles mange krav i innkjøpsprosessen, men så begynner prosjektet og kravene blir ikke fulgt opp og forsvinner. Skal du ha en seriøs bransje som tar ansvar for lærlinger og følger opp krav, må en kjøpe fra de som kan levere det, sa Tomas Kristoffersen i Bravida på møtet 8. mai.  

Flere var inne på at det kan være sprik mellom innkjøpsleddet og prosjekthåndteringen. 

Nilsen påpekte at meldingen etterspør større innkjøpskompetanse.

Her kan du lese stortingsmeldingen om offentlige innkjøp.

Ikke for store kontrakter

I det store bildet er Entreprenørutvalget fornøyd med hovedtrekkene i meldingen, men understreker at det er viktig at reglene etterleves og at de er håndterbare og mulig å forholde seg til.

Utvalget trakk spesielt frem at det er viktig at det offentlige ikke lager kontraktene så store at det ikke er mulig å legge inn anbud. 

Det ble vist eksempler på kontrakter som har blitt så store at ingen av våre bedrifter våger på å legge inn pris, og så ender kontrakten hos en entreprenør uten egne fagarbeidere og lærlinger, og som i neste runde splitter opp kontraktene og bruker underleverandører. 

– Det offentlige ender opp med færre tilbydere, og det er ikke nødvendigvis bra, påpekte utvalgsleder Torkild Korsnes.

Han mener mye kunne ha vært løst hvis bedrifter kunne gå sammen om entrepriser.

Må tenke helhetlig

Utvalget håper Stortinget bidrar til at det offentlige går foran og legger grunnlaget for kontrakter som skaper positive ringvirkninger både i forhold til utdanning og rekruttering til yrket og i forhold til forutsigbare kontrakter. 
 
– Vi står i fare for å miste mye kompetanse hvis alt skal prefabrikkeres i utlandet og bare monteres her, påpekte Gunnar Harald Quam i Caverion.  

Han kom direkte fra møte om Regjeringskvartalet, som ber om anbud på 160 000 kvadratmeter fordelt på fem bygg, der alle toaletter skal prefabrikkeres.
 
Tirsdag 14. mai er det høring i Stortinget om meldingen. Der deltar Rørentreprenørene Norge.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler