PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Boligmappa.no – noe for rørleggeren?

Med vedtatte endringer i avhendingsloven (i kraft i 2021), hvor det blant annet stilles strengere krav til innhold av takstrapporter og krav til takstmenn blir det for boligeiere enda viktigere med god dokumentasjon på egen bolig og dens historikk når boligen skal selges.

Jusskommentar av advokat Trond Martinussen

Boligmappa ble etablert i 2012 av blant annet Rørentreprenørene Norge og eies i dag sammen med Ambita, NELFO og Elektroforeningen. Over 1,5 millioner boligeiere har tatt i bruk Boligmappa og over 700 rørleggerbedrifter har tegnet brukerlisens.

Med Boligmappa som boligens "servicehefte" er det mulig å lagre all dokumentasjon om egen bolig på et trygt og digitalt sted. Dokumentasjon av oppussing av bad, installering av vannstoppere, bytte av varmtvannstank, mv er viktig i et boligsalg og noe kjøper vil kreve fremlagt, og også noe som vil påvirke boligens markedsverdi.

For alle serviceoppdrag rørleggeren utfører kan all dokumentasjon for utført arbeid, herunder FDV innsendes direkte til Boligmappa og lagres på kundens bolig. All informasjon om oppussinger, div servicehistorikk vil dermed følge boligen uansett om det skjer eierskifter.

Som rørlegger stilles det krav i TEK 17 og SAK 10 til å dokumentere utførte rørleggeroppdrag, og bruk av Boligmappa gjør det enklere å oppfylle forskriftskravene på en ryddig og sikker måte. I Boligmappa vil også potensielle kunder finne oversikt over de rørleggerbedrifter i Norge som bruker Boligmappa.

Gå inn på Boligmappa.no for mer informasjon.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler