PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Bør du ta NS 3600-kurs?

Mange medlemsforetak får tilbud om kurs i "NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig" fra ulike kursarrangører. Flere av kursene er imidlertid rettet mot takseringsbransjen - noe som gjør dem mindre aktuelle for vår bransje.

Derimot er det viktig å utarbeide DDV-instrukser til kunden og vi anbefaler at disse overføres til Boligmappa.

NRL har en egen løsning for elektronisk overføring fra NRL webSystem til Boligmappa, noe som gjør både utarbeidelse og overføring av dokumentasjon til kunden enkel.

Takseringsbransjen skulle i utgangspunktet ta standarden aktivt i bruk fra 1. januar 2015. Det skulle fra da av være obligatorisk med boligsalgsrapport ved avhending av bolig. Imidlertid er det fortsatt opp til selger og megler om man vil ta standarden i bruk, og en boligsalgsrapport vil koste vesentlig mer enn en "vanlig takst".

Allikevel er det nok mange som vil etterspørre bruk av NS 3600 i fremtiden. Dermed er det fornuftig å regne med dokumentasjonskravet som stilles ved utarbeidelsen av DDV-instrukser.

Krav til rørinstallasjoner

For huseier er det viktig å ha tilgjengelig godkjente byggetegninger. Huseier bør også ha tilsynsrapport på oljetanker og septiktanker, samt serviceavtale på eventuelle minirenseanlegg og pumpestasjoner. Dokumentasjon og opplysninger om vann- og avløpsanlegget må være på plass, i likhet med dokumentasjon i henhold til kapittel 4 i TEK10.

Dersom følgende mangler, risikerer man at utførelsen av installasjonen settes i tilstandsgrad 2 ved utarbeidelsen av boligsalgsrapport (det vil si nest dårligste av 4 tilstandsgrader):

  • Manglende dokumentasjon på utførelse av membran, tettesjikt og sluk i gulv og vegger
  • Mangelfull eller feil utførelse av rørgjennomføringer og fare for fukt i konstruksjonen
  • Manglende drenering fra innbygd sisterneSkjult anlegg for vann- og avløpsrør uten dokumentasjon på utførelse
  • Redusert vannmengde ved samtidighet
  • Stoppekran ikke tilgjengelig. Stoppekran skal også være merket
  • Feil utførelse av rør i rør
  • Anlegg utført uten bruk av rørlegger

Med bakgrunn i dette kan det bli mindre attraktivt å kjøpe en bolig som mangler den nødvendige dokumentasjonen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler