PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

tor backe
Tor Backe er administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, og har også omtalt konsekvensene av endringen i sin leder i Rørfag.

Bortfall av lokal ansvarsrett (SAK)

Fra 1. januar 2016 trådte ny sentral godkjenning i kraft. Her flyttet departementet matrisen for kompetansekrav og relevant utdanning fra veileder til forskrift.

– Det man imidlertid ikke gjør, og som åpenbart har blitt «fortiet», er å overføre den tidligere lenge praktiserte bestemmelse om at lang praksis kan kompensere for manglende formell utdanning fra veiledning til forskrift, sier Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Nå inneholder sak § 11-4 bare én mulighet til slik kompensasjon. I tiltaksklasse 1 kan man søke kommunen om fritak fra det formelle kravet med henvisning til lang praksis.

– Dette betyr at svært mange av våre medlemsforetak som har hatt godkjenning i tiltaksklasse 2 eller 3 (altså ofte høyere tiltaksklasse enn hva den formelle utdanningen tilsier) plutselig har mistet en tiltaksklasse når de i disse dager skal fornye den sentrale godkjenningen, sier Backe.

Dette er en drastisk innskjerping av kompetansekravet i SAK som verken vi eller våre medlemsforetak har vært klar over.

– Denne uoppmerksomheten skyldes både det faktum at det i fjor var en rekke høringer på gang innenfor SAK og TEK som tok all vår oppmerksomhet, men også det faktum at DiBK og departementet i forbindelse med ESA-saken ga klart uttrykk for at opphevelsen av den lokale ansvarsretten ikke skulle få noen konsekvenser for bedriftene.

Rørentreprenørene Norge har bedt departementet se nærmere på denne saken.

– Vi mener at ingen forskrift/lov skal kunne gis tilbakevirkende kraft, og vi krever prinsipalt at de berørte bedriftene etter SAK-forskriften får beholde sine tidligere tilkjente tiltaksklasser basert på lang relevant praksis. Subsidiært at det nye regelsettet får en overgangstid på minst 3 år, sier Backe.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler