PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Bygningsferien for 2014 bestemt

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet er enige om tidspunkt for bygningsferiene i 2014.

Organisasjonene anbefaler at ferien legges fra mandag 7. juli til og med fredag 25. juli – altså i uke 28, 29 og 30.

I tillegg til sommerferiene kommer protokollen med anbefalinger om tre feriedager i forbindelse med påsken 2014, to feriedager i mai og to i forbindelse med julen.

Les protokollen her.

1) Påsken 2014 (tre feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.

2) Fredag 2. mai og fredag 30. mai (to feriedager)

Partene anbefaler at to feriedager legges til fredag 2. mai og fredag 30. mai.

3) Sommerferien 2014 (hovedferie – tre uker, 15 feriedager)

Sommerferien 2014 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 7. juli til og med fredag 25. juli. (uke 28, 29 og 30). Ønsker man annen plassering av ferien, avtales dette lokalt. Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Dersom man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNL sine medlemmer samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger. Medlemmene er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag (FOB).

4) Jule- og nyttårshelgen 2014 (to feriedager)

Når det gjelder arbeidsdager i jule- og nyttårshelgen anbefaler partene sine respektive medlemmer at to feriedager plasseres slik: Mandag 29. og tirsdag 30. desember. Nyttårsaften er fridag, etter overenskomsten.

5) Øvrige feriedager (tre feriedager)

Plassering av de resterende tre feriedagene avtales lokalt.

6) Avtalefestede feriedager

Når det generelt gjelder de feriedager som partene avtalte å iverksette ved tariffrevisjonen 2000, viser partene til FOB (bilag sju, ferie mv. pkt B) om fastsettelse av tidspunkt for den avtalefestede ferien.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler