PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

ill bilde udir

Den positive trenden fortsetter!

Økt fokus på yrkesfag fra myndigheter, bransjer og presse gir utslag på årets søketall. For VG2 Klima-, energi- og miljøteknikk ser vi en økning på 8,5 % sammenlignet med 2017. - Gledelige nyheter, sier fagsjef utdanning og rekruttering i Rørentreprenørene Norge Are Skaar Nielsen.

Udirs statistikk over antall søkere til videregående opplæring viser for fjerde år på rad en markant økning for VG1 Bygg og anleggsteknikk. 4550 elever har søkt Bygg og anleggsteknikk i 2018, det tilsvarer en økning på 6,6 % fra fjorårets 4269 søkere.

Det er som tidligere år store regionale forskjeller.
Oslo opplever en liten nedgang i søkere til VG2 KEM (fra 44 til 40 søkere), mens Vestfold kan glede seg over en nær dobling i antall søkere til rørleggerfaget. Hordaland, Buskerud, Østfold og Trøndelag skiller seg også postivt ut.

Se hele statistikken hos Udir.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler