PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Fagsjef - sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge, Are Skaar Nielsen.
Are Skaar Nielsen

– Det glippes for mye

Are Skaar Nielsen (fagsjef - sanitærteknikk, Rørentreprenørene Norge) har imponerende statistikk i klagesaker. I fjor løste han samtlige.

Rørfag

12 saker mottok fagsjefen i sanitærteknikk hos Rørentreprenørene Norge på bordet i 2014. Dette er saker hvor kunde og rørlegger ikke kommer til enighet.

Nemnda behandler ikke saker der tvistebeløpet er under kroner 5000, og «meglingen» Skaar Nielsen gjennomfører er viktig slik at saken stopper her, og ikke tas videre til Håndverkerklagenemnda, og i verste fall en eventuell rettssak.

Kommuniserer for dårlig

Rørentreprenørene Norge er en av seks bransjeorganisasjoner som sammen med Huseiernes Landsforbund står bak nemda.

– Det gikk veldig fint i fjor, men jeg sitter akkurat med en sak nå hvor rørlegger og kunde ikke blir enige. Jeg klarer dessverre ikke å løse denne, og den tas derfor videre, sier rørleggermesteren til Rørfag.

Det er stort sett de samme årsakene som skyldes at kunden klager: Feil prising og innhold i tilbudet, dårlig utarbeidet pristilbud og dårlig kommunikasjon.

– Dessverre er ikke rørleggerne flinke nok til å fortelle hva kunden bør forvente. Der glippes det for mye, sier han.

Klage skjer på klageskjema som kan hentes på klagenemdas hjemmeside. For medlemmer i Rørentreprenørene Norge finnes skjemaet i KS-systemet.

– Det er for få forbrukere som er klar over at Klagenemda finnes, men likevel er den et veldig bra verktøy, sier han.

Mye å jobbe med

Når Are får en sak tar han umiddelbart kontakt med rørleggerfirmaet for å høres deres versjon av saken.

– Det er mannen i gata som sender inn klagesaker, men det er stor forskjell på hvordan kunden henvender seg.

– Noen trenger trøst mens andre føler seg overkjørt og er derfor enklere å håndtere. Men det kan også være par i etableringsfasen som prøver seg ved å finne feil og «lure» seg unna regningen. Heldigvis ble partene raskt enige i fjor, forteller 46-åringen.

– Må rørleggeren ofte gi etter for kundens krav?

– Ja, i de sakene jeg har vært borte i så er det oftest rørleggerens feil. Og ofte klager kunden på at utførelsen ikke står i stil med tilbudet. Rørleggeren er stort sett veldig flink til å etterkomme kunden ved å gi et prisavslag.
Det er også greit, da får vi ting ut av verden slik at saken stopper her og ikke videre inn i rettssystemet.

Skaar Nilsen har følgende råd til rørleggeren:

– Sørg for å bruke elektroniske verktøy når dere skal gi tilbud, og gå gjerne igjennom tilbudet med kunden før dere skal skrive kontrakt. Jeg anbefaler også ør- og etterbefaring.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler