PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Illustrasjonsbilde spire og gro

Drahjelp for ferske bedrifter

Bedrifter i oppstartsfasen kan nå bli medlem i Rørentreprenørene Norge gjennom NHO Gründer. De får da for et beskjedent beløp solid støtte både med bedriftsledelse og det rørfaglige.

NHO Gründer er et tilbud til bedrifter i oppstartsfasen om medlemskap i NHO og tilhørende landsforening. For bare 2000 kroner årlig de to første årene etter oppstart får bedriftene et fullverdig medlemskap, med blant annet:

  • Rådgiverhjelp fra fagpersoner
  • Advokathjelp i arbeidsrett
  • Webinarer
  • Digitale verktøy
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

– Det er viktig for nystartede bedrifter å ha et støtteapparat som gjør at man ikke faller ned i alle fallgruvene, både når det gjelder det å drive bedriften og ikke minst det rørleggerfaglige og i juridisk sammenheng. Våre medlemsbedrifter har fri tilgang på teknisk og juridisk støtte, det gir trygghet og sikrer at man gjør mindre feil. Vi ønsker at bedrifter i rørbransjen skal lykkes og da er det fint å tilby en hånd å holde i fra starten, sier Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

Ønsker man å få et slikt medlemskap stilles det krav om at man enten har rørleggermester i bedriften, eller at man i løpet av det første året kommer i gang med mesterutdanningen hos www.blimester.com.

– Som medlem i Rørentreprenørene Norge får du ti prosent rabatt på prisen. Bare det gjør at man sparer inn mer enn Gründer-medlemskapet koster, sier Eide.

Går over til vanlig medlemskap

Kravene for å bli medlem i NHO Gründer er at bedriften må være i stiftelsesår 0, 1 eller 2 og ha under syv millioner kroner i årlig omsetning. Ved endt medlemskap i NHO Gründer går bedriften automatisk over i vanlig medlemskap.

Medlemskapet inkluderer:

  • Tilgang til alt innhold i vår digitale arbeidsgiverportal Arbinn.no. Her får du hjelp til å drive din bedrift gjennom maler, kontrakter, svar på spørsmål om jus og HMS og chat.
  • Rådgivere og fagpersoner i landsforeninger er tilgjengelig for deg.
  • Gode rabatterte avtaler innenfor blant annet pensjon, forsikring og advokathjelp.
  • Mulighet til å fremme synspunkter og delta i den politiske debatten.

– Rørentreprenørene Norge har avdelinger over hele landet som tilbyr bransjerelevante møteplasser uavhengig av eventuell kjedetilknytning, framholder Eide.

Her finner du mer informasjon om NHO Gründer og lenke for å melde deg inn.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler