PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

illustrasjonsbilde vanskelige fraværssaker. Foto: Ilja Hendel/Rørentreprenørene Norge
Illustrasjonsfoto: Ilja Hendel/Rørentreprenørene Norge

Ekspertbistand i vanskelige fraværssaker

Du som arbeidsgiver kan få støtte i arbeidet med å redusere og forebygge sykefravær digitalt eller fra NAV Arbeidslivssenter. Her finner du nyttige lenker og info.

Alle virksomheter er en del av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022 (IA-avtalen). Målsettingen i IA-avtalen er å redusere og forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Nyttige lenker

  • Min side – arbeidsgiver – her kan du få oversikt over sykemeldte og sykefraværsstatistikk, få støtte til å rekruttere og tilgang til å sende digitale skjema til NAV.
  • Forebygge og redusere sykefravær og frafall – denne siden gir god oversikt over digitale tjenester fra NAV og oppfølging fra NAV Arbeidslivssenter. Her vil dere bl.a. finne lenker til kontaktskjema og idebanken
  • Arbinn om IA – NHOs medlemssider med gode tips, veiledere, verktøy og maler til bruk i IA og sykefraværsarbeidet. Her får du også oversikt over andre relevante nettsteder.

Nytt virkemiddel i vanskelige fraværssaker - tilskudd til ekspertbistand

Vanskelige fraværssaker kom opp som en utfordring fra NHOs medlemmer i forbindelse med reforhandling av IA-avtalen i 2018. Et nytt virkemiddel – tilskudd til ekspertbistand – ble derfor etablert.

Når tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte ikke fører fram, kan det søkes om støtte til bistand fra en ekspert for å få en vurdering av muligheter og begrensninger for arbeidstakeren og/eller arbeidsplassen. Eksperten skal hjelpe til med å avklare situasjonen og bidra til å finne løsning. Les mer om ekspertbistand på Arbinn.no

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler