PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Tor Backe

Endring må til, vi gir oss ikke!

Går til kamp mot nullkrav: Tor Backe er helt enig med sin styreleder Torkild Korsnes når han uttaler at innføring av nullkrav til ansatte fagarbeidere ved søknad om sentral godkjenning, er å sette hele byggebransjen i revers.

Etter 1. oktober ble det mulig for virksomheter å få sentral godkjenning som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, svenne- eller mesterbrev. Backe reagerer på at departementet kaller dette en justering av dagens regler og viser til at det i praksis blir et frislipp der det ikke stilles krav til ansvarlig utførelse. Han er tydelig på at Rørentreprenørene Norge stiller krav om endring.

-Her kommer vi ikke til å gi oss. Denne saken behandler vi gjennom BNL. Det er full enighet blant partene om at endring må til. Enten skjer det gjennom direktedialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller eventuelt gjennom forhandlinger med partiene på Stortinget, sier en oppgitt Backe.

Han er overrasket over at Direktoratet for Byggkvalitet tilrettelegger for en utvikling som går i motsatt retning av det man ser Kommune-Norge arbeider for. Han understreker at endringen ikke bare vil svekke kompetanseutviklingen og kvaliteten i byggenæringen, men at den også vil være et stort tilbakeskritt i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

-Mange kommuner, med Oslo i spissen, stiller krav om både faste ansatte og lærlinger for å komme med i anbudsvurderinger. Da er det klart det skaper uro når myndighetene går motsatt vei og legger til rette for CM-modeller der aktørene i stor grad belager seg på innleid arbeidskraft, sier Backe.

I påvente av klargjørende forskrift sier Backe man bare må håpe på at aktørene ute i markedet forstår betydningen av rett kompetanse.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler