PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Faglig råd i Kristiansand

Faglig råd for Energi og miljø på besøk i Kristiansand

Det nystartede initiativet Faglig råd for energi og miljø har denne uken hatt møte i Kristiansand med faglige diskusjoner, omvisning på prosjektet Q42 og møte med Agder Energi.

Tidligere i år etablerte Rørentreprenørene Norge Fagråd for Energi og miljø for å forankre arbeidet vi gjør hos medlemmene. Rådet er nå godt i gang og møttes denne uken i Kristiansand. I rådet sitter Jens Petter Burud fra Caverion, Inger Halvorsen fra Sig. Halvorsen, Bjørn Teksle fra Rørlegger Strand og Teksle samt Eli Heyerdahl Eide som er fagsjef for energi og miljø i Rørentreprenørene Norge.

Samlingen ble innledet med et interessant og lærerikt møte med Agder varme som har konsesjon på fjernvarme i Kristiansand, Grimstad og Arendal. Her var også avdelingsleder i Agder, Rune Hansen tilstede sammen med styremedlem i hovedstyret Brede Pedersen fra Egeland AS.

Agderløsningen – ny måte å tenke vannbåren varme

Deretter dro rådet på befaring på prosjektet Q42, et leilighetsbygg som skal romme 70 leiligheter og næring i Kristiansand. Her fikk gruppen se hvordan Agder Energi bruker gulvvarme som et biprodukt av varmtvann som allikevel skal tilføres boligene.

– Dette er veldig spennende og noe bransjen virkelig burde være nysgjerrig på. Vi hadde spennende samtaler rundt prosjektet og hvordan Agder Energi, som de sier selv, har blandet seg borti hvordan man legger rør i boligprosjekter, sier fagsjef for energi og miljø Eli Heyerdahl Eide.

De øvrige medlemmene i faglig råd var godt fornøyd med besøket.

– Det har vært veldig interessant å være på befaring med Agder Energi for å få input på alternative løsninger i bygg for tilkobling til fjernvarme. Dette er en løsning som jeg har hørt mye snakk om i bransjen, men ikke tidligere har hatt skikkelig forståelse for hvordan fungerer, sier Inger Halvorsen.

–  Det er veldig spennende at det kommer nye kostnadseffektive  løsninger for bruk av vannbåren varme i bygg.
Nye bygg har på grunn av bedre bygningskropp vesentlig lavere oppvarmingsbehov enn tidligere. Dette gir muligheter for nye og enklere varmeløsninger som den vi så på prosjektet Q42. Her er utgangspunktet et tappevannsanlegg som også løser oppvarmingsbehovet i leilighetene. Oppvarmingsbehovet er dessuten løst med gulvvarme som gir optimal termisk komfort for de som skal bo i leiligheten, supplerer Jens Petter Burud.

Etter befaringen avhold faglig råd sitt eget møte der viktig tematikk i arbeidet med energi og miljø ble diskutert. Blant annet sto Arendalsuka, TEK 10 og endringer i kapittel 14, Det grønne skiftet, Fjernvarmedagene og Energimerking og økodesign på dagsorden.

Møtes igjen på Fjernvarmedagene

Neste møte i faglig råd avholdes på Fjernvarmedagene  11. og 12. oktober. Nytt av året er at konferansen starter med et eget seminar som er skreddersydd for rørleggere. Tematikken for seminaret er;

  • ”Hva skal til for å få et vannbårent anlegg med fjernvarme til å fungere best mulig” og
  • ”Hvilke muligheter gir et fjernvarmeanlegg for rørleggeren?”

– Programmet er fortsatt ikke ferdigspikret, men ”Agderløsningen” med oppvarming av boliger uten tradisjonelt vannbårent system kommer til å bli presentert. Fjernvarmedagene er med andre ord stedet å være i oktober for alle rørleggerbedrifter som jobber med eller ønsker å jobbe med fjernvarme, avslutter Eli Heyerdahl Eide.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler