PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Færre byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned vel 30 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall.

SSB

Igangsettelsestallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en svakt oppadgående utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden april i år.

Nedgang også for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelser til, gikk ned 9 prosent fra august til september. Med unntak av perioden juni-august i år viser den langsiktige trenden vekst i bruksareal til andre bygg enn bolig helt siden februar i fjor.

Tillatelse til bygging av 28 400 nye boliger siste tolvmånedersperiode

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 28 400 nye boliger. Det er en nedgang på 4 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 1,6 prosent mer enn i perioden før.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler