PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

are skaar nielsen
Are Skaar Nielsen er fagsjef for sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge.

For mange er yrkesfag helt ok, bare deres barn ikke velger det

Vi som møter ungdom og foreldre opplever ofte stereotypiske holdninger til yrkesfagene.

Are Skaar Nielsen (fagsjef sanitærteknikk) står bak dette innlegget, som er publisert i Dagbladet 

Mye positivt er skjedd rundt yrkesfagene. Det er godt nytt for næringslivet og en med fagansvar i Rørentreprenørene Norge. Vi er en organisasjon for norske rørleggervirksomheter og tar aktiv part i utdanningspolitikken. Ikke minst jobber vi med rekruttering til yrkesfagene. Vi vet det er i perioden rundt jul viktige beslutninger tas.

Yrkesfagene står sterkere. Blant annet fordi:

• Myndighetene har satt behovet for faglærte på agendaen.

• Det siste statsbudsjettet gir grunn til optimisme for yrkesfagene.

• Næringen selv har satset på rekrutteringskampanjer blant annet i regi av NHO.

Nå gjenstår det å se om det tar lengre tid å endre holdninger enn politiske rammebetingelser.

Vi som møter ungdom og foreldre opplever ofte stereotypiske holdninger til yrkesfagene. Jeg frykter at holdningene består i beste velgående, selv om få tør innrømme det. For mange er det slik at yrkesfag er helt ok, bare deres barn ikke velger det.

Rørentreprenørene Norge gjennomførte nylig en undersøkelse. Svarene viser at tre av ti nordmenn over 18 år mener yrkesfag har fått høyere status det siste året. Samtidig mener fortsatt 47 prosent at yrkesfag har lavere status enn studiespesialiserende fag. Når det gjelder rekruttering er det ett forhold som veier tungt: Foreldre, og særlig mor, er helt sentral i valg av utdanning. I utgangspunktet er det vel og bra. Foreldre er stort sett de som kjenner egne barn best. Derfor, kjære mødre til alle tiendeklassinger: Vi tror dere kan være gode veiledere.

Vurderer ditt barn yrkesfag skal du i alle fall vite:

• Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHOs bedrifter de neste femårene.

• Yrkesfag gir mange valgmuligheter.

• Yrkesfaglig retning oppleves verdifullt fordi man skaper konkrete resultater.

• Yrkesfag gir mange muligheter for videreutdanning.

• Yrkesfaglig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å etablere egen virksomhet.

Og for å si det med Anita Krohn Traaseths ord: «Yrkesfagene blir viktig for utviklingen av det nye Norge. Folk med yrkesfaglig bakgrunn er ofte med der de store endringene i samfunnet finner sted, og vi vil alltid trenge deres form for kompetanse».

Støtt barnet ditt i valg av yrkesfag om du kan.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler