PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Forbudt å motta 40 000 kr eller mer i kontanter

Endringer i hvitvaskingsloven som trådte i kraft 1. juli 2017, innebærer blant annet at det ble forbudt for forhandlere av gjenstander å motta 40 000 kr eller mer i kontanter. Av samme grunn er bedrifter ikke lenger underlagt hvitvaskingslovens krav til kontroll, dokumentasjon, opplæring og rutiner ved kontantomsetning. Selv om prinsippet for loven er klar, reiser det seg spørsmål vedrørende hva som er lov og ikke. Vi har fått noen svar.

Da kontantgrensen på 40 000 kr ble innført i sommer, kom det også en regel som skal hindre omgåelser. Eksempler på spørsmål:

  • Kan man ta imot kontanter ved salg av flere produkter samtidig som til sammen koster med enn 40 000 kr?
  • Hva med levering av deler og tjenester som koster mer enn 40 000 kr til sammen?
  • Hvordan håndterer man flere salg av varer etter hverandre til samme kunde?

Dette er spørsmål forhandlere ønsker svar på. NHO ba derfor tidlig Skattedirektoratet om å gi svar i en veiledning. Nylig spurte stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) finansministeren om hva hun har gjort så langt for å veilede forhandlerne.

I svaret skriver finansminister Siv Jensen (FrP) blant annet:

- Bestemmelsen gjelder uavhengig av om betalingen skjer i én eller flere operasjoner. Formålet er å unngå omgåelser av beløpsgrensen, for eksempel ved at betalingen for én transaksjon deles opp i flere operasjoner. En slik oppdeling vil rammes av beløpsgrensen for kontantvederlag. (…). Departementet antar at det er nødvendig at beløpsgrensen for kontantvederlag gjelder uavhengig av om en betaling skjer på én gang eller i flere operasjoner som hver for seg er lavere enn beløpsgrensen. Departementet viser til fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 2 nr. 1 punkt 3 bokstav e om når forhandlere av gjenstander er underlagt direktivet. Departementet bemerker at dette eksempelvis er aktuelt ved avbetalingskjøp, samt i tilfeller som fremstår som forsøk på å omgå beløpsgrensen.

Skattedirektoratet arbeider med veiledning om hvordan beløpsgrensen skal praktiseres. I dette arbeidet vil de blant annet se på hvordan reglene benyttes i andre land. Målet er at forhandler skal få informasjon som er tydelig, enhetlig og har god kvalitet, avslutter Jensen.

Les hele svaret til Jensen har.

Les mer om loven her.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler