PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

David Zjiedemans
Fagdirektør David Zjidemans i VVSkunnskap.no og Skarland Press. FOTO: VVS-forum

Forslag til nye energikrav på kollisjonskurs med byggebransjen

Fagdirektør David Zjidemans i VVSkunnskap.no og Skarland Press, har foretatt en gjennomgang og analyse av 189 høringssvar til nye energikrav i TEK 15, med hovedfokus på beregningspunkt. Bransjeanalysen viser at kun 20 prosent støtter DiBKs forslag til fritt å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming.

VVS-forum

Zjidemans forteller at i VVS-bransjen er det ingen som støtter DiBK forslag til å avvikle krav til begrensning av elektrisitetsbruk til oppvarming.

Av de 189 svarene som er offentliggjort på DiBKs hjemmeside er det byggbransjen med hele 43,4 % som er mest representert. Det er spesielt laftenæringen som har mobilisert seg og sendt inn sine tilnærmet like svar. Flere kommuner har også engasjert seg i laftenæringen.
Elektrobransjen er svakt representert med kun 7 høringssvar som utgjør 3,7 % av alle innsendte svar. De engasjerte i elektrobransjen er primært bransjeforeninger og kraftselskap.

Les resten av saken på VVS-forum!

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler